شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23172
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:36:07
29 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.17%)
تغییر ۶ ماهه
25 (0.11%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

116,644
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:32:28
68,362 (141.59%)
تغییر ۳ ماهه
91,786 (369.24%)
تغییر ۶ ماهه
110,816 (1,901.57%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vietnam 2Y 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 3Y 1.448 - 1.448 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 5Y 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 7Y 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 10Y 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲