بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3845
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:06
0 (3.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:15
3 (9.38%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
2 (6.45%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,631
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 21:02:02
80 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
831 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
6,631 (inf%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
UK 1M 0.023 0.023 0.023 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 3M 0.021 0.021 0.021 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 6M 0.013 0.013 0.013 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 1Y 0.017 0.017 0.001 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 2Y 0.083 0.083 0.068 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 3Y 0.179 0.179 0.167 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 4Y 0.253 0.253 0.237 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 5Y 0.364 0.364 0.344 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
UK 6Y 0.478 0.478 0.451 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 7Y 0.557 0.557 0.527 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 8Y 0.688 0.688 0.665 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 9Y 0.776 0.776 0.768 0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 10Y 0.743 0.743 0.733 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 12Y 0.873 0.873 0.857 0.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 15Y 1.104 1.104 1.104 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 20Y 1.259 1.259 1.253 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
UK 25Y 1.291 1.291 1.289 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
UK 30Y 1.29 1.29 1.283 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
UK 40Y 1.187 1.187 1.187 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 50Y 1.097 1.097 1.097 1.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی