بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3028
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 07:15:06
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:46
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

5,860
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 20:01:38
264 (4.30%)
تغییر ۳ ماهه
108 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
5,860 (inf%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 1M -0.038 - -0.038 -0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
UK 3M -0.025 - -0.025 -0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
UK 6M -0.067 - -0.022 -0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
UK 1Y -0.015 - -0.015 -0.015 0.01 -48.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۱
UK 2Y -0.038 -0.037 -0.037 -0.038 0.01 -24.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 3Y -0.08 - -0.06 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 4Y -0.07 - -0.05 -0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 5Y -0.028 -0.027 -0.027 -0.028 0.01 -31.71% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 6Y -0.004 - -0.001 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 7Y 0.079 - 0.079 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 8Y 0.144 0.145 0.144 0.145 0.01 9.92% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 9Y 0.235 0.236 0.235 0.236 0.01 5.86% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 10Y 0.276 0.283 0.276 0.283 0.01 2.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲:۳۰
UK 12Y 0.402 0.396 0.396 0.403 0.01 3.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 15Y 0.516 0.51 0.51 0.518 0.01 2.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 20Y 0.795 - 0.795 0.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 25Y 0.83 0.831 0.83 0.831 0.01 1.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۰۱
UK 30Y 0.848 - 0.848 0.883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
UK 40Y 0.788 - 0.782 0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
UK 50Y 0.703 - 0.703 0.703 0.01 1.88% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی