شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3005
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 03:25:06
0 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
1 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
4 (16.67%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

21,886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
1,658 (8.19%)
تغییر ۳ ماهه
2,264 (11.54%)
تغییر ۶ ماهه
3,122 (16.64%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.781 - 0.781 0.781 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 1M Yield 0.664 - 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1Y Yield 0.486 - 0.486 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 2Y Yield 0.44 - 0.44 0.44 0.02 3.77% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 3M Yield 0.516 - 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 3Y Yield 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 4Y Yield 0.403 - 0.403 0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 5Y Yield 0.418 - 0.418 0.418 0.01 1.70% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 6M Yield 0.598 - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 6Y Yield 0.381 - 0.381 0.381 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 7Y Yield 0.431 - 0.431 0.431 0.01 1.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 8Y Yield 0.494 - 0.494 0.494 0.01 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 9Y Yield 0.555 - 0.555 0.555 0.01 1.46% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 10Y Yield 0.634 - 0.634 0.634 0.01 0.96% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 15Y Yield 0.893 - 0.893 0.893 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 20Y Yield 1.069 - 1.069 1.069 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 25Y Yield 1.158 - 1.158 1.158 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 30Y Yield 1.165 - 1.165 1.165 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۲
UK 40Y Yield 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 50Y Yield 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴