بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.4079
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:18:09
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
2 (6.06%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,012
قیمت روز
112 (1.59%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:02:41
422 (6.41%)
تغییر ۳ ماهه
696 (11.01%)
تغییر ۶ ماهه
1,268 (22.08%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1M 0.038 0.037 0.021 0.038 0.01 31.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
UK 3M 0.021 0.025 0.019 0.025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
UK 6M 0.024 0.026 0.024 0.029 0.00 16.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
UK 1Y 0.0105 0.021 0.0065 0.0795 0.01 47.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 2Y 0.069 0.074 0.0295 0.1165 0.03 70.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 3Y 0.1745 0.1845 0.125 0.2165 0.04 33.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 4Y 0.251 0.262 0.218 0.2955 0.05 22.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 5Y 0.377 0.3875 0.3185 0.423 0.06 17.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 6Y 0.529 0.54 0.468 0.59 0.05 10.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 7Y 0.624 0.636 0.56 0.6885 0.06 9.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 8Y 0.779 0.7905 0.7115 0.8475 0.06 7.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 9Y 0.8935 0.9055 0.8185 0.9605 0.07 7.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 10Y 0.8575 0.869 0.7845 0.923 0.06 7.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 12Y 0.989 1 0.918 1.055 0.06 6.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 15Y 1.2295 1.241 1.155 1.295 0.06 5.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 20Y 1.374 1.386 1.297 1.437 0.07 5.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 25Y 1.416 1.428 1.343 1.478 0.06 4.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 30Y 1.398 1.41 1.33 1.46 0.07 4.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 40Y 1.292 1.303 1.222 1.35 0.06 4.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
UK 50Y 1.195 1.207 1.127 1.254 0.06 4.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی