شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0228
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:36:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

38
قیمت روز
1 (2.7%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
2 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
7 (22.58%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

502
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
78 (13.40%)
تغییر ۳ ماهه
31 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
16 (3.07%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland Overnight -0.9 -0.85 -0.85 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۰۰
Switzerland 1W -0.67 - -0.55 -0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 1M -0.55 - -0.55 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰
Switzerland 2M -0.55 - -0.48 -0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Switzerland 3M -0.4 - -0.39 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Switzerland 6M -0.48 - -0.42 -0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Switzerland 1Y -0.38 - -0.31 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Switzerland 2Y -0.678 - -0.604 -0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Switzerland 3Y -0.644 - -0.605 -0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Switzerland 4Y -0.588 - -0.581 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 5Y -0.561 - -0.561 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 6Y -0.558 - -0.53 -0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Switzerland 7Y -0.47 - -0.467 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 8Y -0.429 - -0.415 -0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Switzerland 9Y -0.399 - -0.378 -0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Switzerland 10Y -0.361 - -0.347 -0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
Switzerland 15Y -0.236 - -0.236 -0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰
Switzerland 20Y -0.17 - -0.165 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Switzerland 30Y -0.147 - -0.059 -0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 50Y -0.146 - -0.146 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی