سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0749
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:06
0 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:48
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.63%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

571
قیمت روز
7 (1.22%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 03:01:34
15 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
21 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.30%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
Switzerland Overnight 0.82 0.82 0.82 0.82 0.06 7.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Switzerland 1W 0.77 0.77 0.75 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 1M 0.8 0.8 0.78 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 2M 0.8 0.8 0.75 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 3M 0.8 0.8 0.76 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M 0.8 0.8 0.79 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 1Y 0.74 0.74 0.69 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Switzerland 2Y 0.775 0.775 0.775 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 3Y 0.741 0.741 0.731 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Switzerland 4Y 0.655 0.655 0.641 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 5Y 0.593 0.593 0.579 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 6Y 0.509 0.509 0.491 0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 7Y 0.468 0.468 0.468 0.468 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Switzerland 8Y 0.435 0.435 0.399 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 9Y 0.359 0.359 0.324 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 10Y 0.26 0.26 0.257 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 15Y 0.105 0.105 0.078 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 20Y 0.046 0.046 0.019 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 30Y 0.06 0.06 0.038 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y 0.075 0.075 0.054 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی