شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0303
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:32:15
0 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
5 (16.13%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

581
قیمت روز
9 (1.6%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 03:03:26
28 (5.03%)
تغییر ۳ ماهه
38 (7.05%)
تغییر ۶ ماهه
101 (21.01%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.8 -0.95 -0.8 -0.95 0.15 -15.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Switzerland 1W -0.79 -0.8 -0.77 -0.85 0.02 -2.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Switzerland 1Y -0.67 -0.68 -0.58 -0.68 0.03 -4.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Switzerland 2M -0.75 -0.76 -0.72 -0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Switzerland 2Y -0.785 - -0.781 -0.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland 3M -0.74 -0.75 -0.71 -0.85 0.04 -5.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Switzerland 3Y -0.812 - -0.81 -0.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 4Y -0.833 - -0.815 -0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 5Y -0.84 - -0.799 -0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 6M -0.72 -0.61 -0.61 -0.76 0.03 -4.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Switzerland 6Y -0.827 - -0.804 -0.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 7Y -0.827 - -0.804 -0.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 8Y -0.813 - -0.765 -0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 9Y -0.827 - -0.782 -0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland 10Y -0.803 - -0.76 -0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland 15Y -0.617 - -0.567 -0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 20Y -0.521 - -0.479 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland 30Y -0.422 - -0.38 -0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland 50Y -0.304 - -0.263 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Switzerland Overnight -0.79 -0.85 -0.79 -0.85 0.08 -10.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶