شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,415
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:00
1,113 (44.02%)
تغییر ۳ ماهه
861 (37.81%)
تغییر ۶ ماهه
1,119 (44.14%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.36 - -0.047 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 3M 0.078 - 0.078 0.078 0.24 -147.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
Spain 6M -0.098 -0.111 -0.098 -0.113 0.11 -116.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 9M -0.052 -0.081 -0.052 -0.146 0.02 -30.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 1Y -0.054 -0.087 -0.054 -0.139 0.04 -41.94% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 2Y -0.082 -0.075 -0.075 -0.082 0.00 -3.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 3Y -0.081 -0.087 -0.075 -0.094 0.01 -5.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 4Y 0.137 0.138 0.118 0.138 0.02 14.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 5Y 0.295 0.291 0.29 0.299 0.02 6.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 6Y 0.477 0.476 0.475 0.478 0.02 3.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 7Y 0.616 0.615 0.598 0.626 0.01 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 8Y 0.698 0.7 0.692 0.711 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 9Y 0.761 0.765 0.746 0.778 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 10Y 0.838 0.841 0.836 0.853 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 15Y 1.174 1.177 1.164 1.184 0.03 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 20Y 1.348 1.35 1.342 1.363 0.02 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 25Y 1.509 1.508 1.503 1.521 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 30Y 1.643 1.646 1.643 1.654 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی