شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,490
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:44
67 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
92 (3.55%)
تغییر ۶ ماهه
16 (0.64%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.47 - -0.462 -0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 1Y -0.428 - -0.425 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 2Y -0.434 - -0.434 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 3M -0.46 - -0.459 -0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Spain 3Y -0.358 - -0.353 -0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 4Y -0.243 - -0.233 -0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 5Y -0.103 - -0.088 -0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۲
Spain 6M -0.427 - -0.427 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 6Y -0.032 - -0.013 -0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 7Y 0.084 - 0.073 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۲
Spain 8Y 0.184 - 0.175 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 9M -0.433 - -0.431 -0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 9Y 0.282 - 0.271 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 10Y 0.409 - 0.399 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 15Y 0.83 - 0.821 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 20Y 0.841 - 0.841 0.841 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Spain 25Y 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Spain 30Y 1.317 - 1.306 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳