اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
264 (12.77%)
تغییر ۳ ماهه
399 (20.62%)
تغییر ۶ ماهه
656 (39.12%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.574 0.574 0.562 0.574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۰۵
Spain 3M 0.576 0.576 0.576 0.578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
Spain 6M 0.608 0.608 0.589 0.608 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 9M 0.568 0.568 0.56 0.579 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۰۴
Spain 1Y 0.579 0.579 0.567 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 2Y 0.587 0.587 0.573 0.588 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 3Y 0.518 0.518 0.518 0.518 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 4Y 0.487 0.487 0.487 0.487 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 5Y 0.385 0.385 0.368 0.389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Spain 6Y 0.232 0.232 0.213 0.237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 7Y 0.154 0.154 0.145 0.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 8Y 0.016 0.016 0.016 0.016 0.00 6.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 9Y 0.125 0.126 0.125 0.126 0.00 1.60% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Spain 10Y 0.264 0.264 0.264 0.264 0.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 15Y 0.716 0.717 0.716 0.717 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Spain 20Y 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 25Y 0.924 0.924 0.924 0.924 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Spain 30Y 1.161 1.161 1.161 1.161 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی