اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,180
قیمت روز
7 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
220 (11.24%)
تغییر ۳ ماهه
525 (31.73%)
تغییر ۶ ماهه
847 (63.56%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.577 0.57 0.558 0.584 0.02 3.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 3M 0.587 0.596 0.567 0.596 0.02 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 6M 0.554 0.55 0.548 0.558 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 9M 0.537 0.543 0.537 0.544 0.01 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Spain 1Y 0.52 0.523 0.52 0.531 0.01 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 2Y 0.495 0.5 0.495 0.513 0.03 5.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 3Y 0.389 0.388 0.386 0.428 0.04 8.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 4Y 0.305 0.304 0.302 0.341 0.05 12.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 5Y 0.165 0.167 0.165 0.213 0.05 23.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 6Y 0.048 0.052 0.008 0.053 0.06 420.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 7Y 0.133 0.134 0.055 0.135 0.07 121.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 8Y 0.367 0.366 0.28 0.368 0.09 30.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Spain 9Y 0.493 0.501 0.41 0.502 0.08 19.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 10Y 0.567 0.564 0.474 0.568 0.09 19.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Spain 15Y 0.912 0.911 0.819 0.913 0.09 10.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 20Y 1.244 1.258 1.149 1.259 0.08 6.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 25Y 1.314 1.321 1.225 1.322 0.08 6.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Spain 30Y 1.533 1.541 1.448 1.542 0.07 4.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی