شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,330
قیمت روز
34 (2.62%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:09
1,229 (48.03%)
تغییر ۳ ماهه
967 (42.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,189 (47.20%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.3 -0.28 -0.24 -0.3 0.01 -4.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 3M -0.185 -0.186 -0.185 -0.254 0.03 -13.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
Spain 6M -0.222 -0.201 -0.201 -0.249 0.04 -15.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
Spain 9M -0.171 -0.187 -0.171 -0.195 0.01 -7.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 1Y -0.173 -0.178 -0.165 -0.186 0.04 -19.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 2Y -0.15 -0.121 -0.106 -0.162 0.00 -0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 3Y -0.151 -0.155 -0.151 -0.185 0.03 -14.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Spain 4Y 0.071 0.075 0.06 0.075 0.00 5.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 5Y 0.211 0.21 0.208 0.236 0.01 5.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Spain 6Y 0.371 0.372 0.368 0.395 0.01 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 7Y 0.508 0.507 0.501 0.538 0.03 5.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Spain 8Y 0.57 0.569 0.566 0.602 0.02 4.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Spain 9Y 0.638 0.635 0.633 0.668 0.03 4.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Spain 10Y 0.714 0.712 0.711 0.748 0.03 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Spain 15Y 1.056 1.057 1.048 1.092 0.01 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 20Y 1.238 1.237 1.23 1.277 0.02 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Spain 25Y 1.404 1.403 1.391 1.438 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Spain 30Y 1.54 1.537 1.529 1.568 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی