اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,793
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
76 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
275 (18.12%)
تغییر ۶ ماهه
369 (17.05%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.479 0.479 0.419 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 3M 0.522 0.522 0.52 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 6M 0.499 0.499 0.493 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 9M 0.5 0.5 0.496 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 1Y 0.491 0.491 0.491 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 2Y 0.519 0.519 0.486 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
Spain 3Y 0.352 0.352 0.311 0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Spain 4Y 0.292 0.292 0.232 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Spain 5Y 0.181 0.181 0.126 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 6Y 0.03 0.034 0.03 0.034 0.01 36.67% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 7Y 0.064 0.064 0.064 0.064 0.01 17.19% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Spain 8Y 0.233 0.218 0.218 0.233 0.01 3.56% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 9Y 0.329 0.326 0.326 0.329 0.01 3.34% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 10Y 0.412 0.397 0.397 0.412 0.01 1.98% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 15Y 0.684 0.681 0.681 0.684 0.01 1.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 20Y 0.951 0.948 0.948 0.951 0.01 1.16% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Spain 25Y 1.037 1.037 1.037 1.037 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Spain 30Y 1.218 1.218 1.218 1.218 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی