شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

1,624
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:38:58
251 (18.24%)
تغییر ۳ ماهه
859 (34.58%)
تغییر ۶ ماهه
660 (28.89%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.359 - -0.359 -0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۰:۳۵
Spain 3M -0.492 - -0.492 -0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۶
Spain 6M -0.473 - -0.471 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۲:۳۷
Spain 9M -0.441 - -0.441 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
Spain 1Y -0.448 - -0.404 -0.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۶
Spain 2Y -0.441 - -0.435 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۶
Spain 3Y -0.387 - -0.385 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 4Y -0.318 - -0.312 -0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 5Y -0.256 - -0.244 -0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 6Y -0.168 - -0.159 -0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۳۸
Spain 7Y -0.013 - -0.002 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 8Y 0.038 - 0.005 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 9Y 0.128 - 0.097 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 10Y 0.273 - 0.243 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 15Y 0.569 - 0.538 0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 20Y 0.816 - 0.786 0.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 25Y 0.894 - 0.86 0.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 30Y 1.047 - 1.015 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی