اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

1,076
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:04:32
145 (15.59%)
تغییر ۳ ماهه
241 (28.93%)
تغییر ۶ ماهه
267 (33.06%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.731 0.732 0.665 0.732 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 2Y 0.622 0.593 0.591 0.663 0.02 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 3Y 0.549 0.53 0.528 0.595 0.03 5.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 5Y 0.343 0.328 0.326 0.41 0.05 13.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 7Y 0.082 0.083 0.08 0.163 0.08 49.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 8Y 0.042 0.056 0.001 0.057 0.08 223.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 10Y 0.261 0.259 0.164 0.261 0.10 59.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Slovenia 15Y 0.613 0.607 0.519 0.613 0.10 18.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Slovenia 20Y 0.813 0.812 0.737 0.813 0.09 12.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Slovenia 25Y 0.988 0.985 0.905 0.988 0.09 10.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی