اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

1,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 19:05:35
23 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
181 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
330 (39.41%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.925 0.925 0.917 1.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Slovenia 2Y 0.808 0.808 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Slovenia 3Y 0.661 0.661 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۵
Slovenia 5Y 0.452 0.452 0.44 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Slovenia 7Y 0.23 0.23 0.223 0.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Slovenia 8Y 0.103 0.103 0.103 0.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Slovenia 10Y 0.096 0.096 0.089 0.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Slovenia 15Y 0.378 0.378 0.378 0.379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۵
Slovenia 20Y 0.581 0.581 0.563 0.587 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Slovenia 25Y 0.686 0.686 0.673 0.698 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی