اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

964
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:02:52
79 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
110 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.75%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.565 0.565 0.565 0.565 0.00 0.71% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 2Y 0.538 0.539 0.538 0.539 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Slovenia 3Y 0.424 0.424 0.325 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
Slovenia 5Y 0.335 0.337 0.335 0.337 0.01 1.49% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Slovenia 7Y 0.153 0.155 0.153 0.155 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Slovenia 8Y 0.068 0.072 0.068 0.072 0.01 14.71% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Slovenia 10Y 0.102 0.102 0.102 0.102 0.01 4.90% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 15Y 0.448 0.448 0.437 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 20Y 0.628 0.628 0.605 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Slovenia 25Y 0.741 0.741 0.716 0.823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی