شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

351
قیمت روز
2 (0.62%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:04:11
5 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
18 (5.37%)
تغییر ۶ ماهه
19 (5.81%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.844 -0.768 -0.507 -0.844 0.11 -12.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.38 -0.37 -0.35 -0.39 0.02 -5.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.119 -0.117 -0.115 -0.172 0.04 -23.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 10Y -0.03 -0.04 -0.03 -0.1 0.01 -33.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.258 -0.265 -0.258 -0.293 0.01 -4.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Slovakia 8-Year -0.125 -0.116 -0.114 -0.155 0.01 -5.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴