شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7414
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:15:07
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:21
2 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
4 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
9 (21.95%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:31:52
11 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
18 (5.65%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 1Y 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 2Y 1.423 - 1.423 1.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 3M 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 5Y 1.489 - 1.489 1.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Singapore 6M 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 10Y 1.704 - 1.702 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 1.83 - 1.826 1.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 1.919 - 1.918 1.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 30Y 2.078 - 2.072 2.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳