شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.08%)
نوسان سالیانه

Belex 15

801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:06:41
54 (7.19%)
تغییر ۳ ماهه
53 (7.09%)
تغییر ۶ ماهه
101 (14.35%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.86 - 1.708 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
Serbia 2Y 1.975 - 1.885 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.255 - 2.255 2.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
Serbia 5Y 2.497 - 2.497 2.497 0.10 4.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 2.865 - 2.75 2.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳