شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:37
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,276
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:46
20 (0.89%)
تغییر ۳ ماهه
159 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
263 (13.07%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
801 (16.60%)
تغییر ۳ ماهه
878 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,143 (25.50%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 1W 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 1Y 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 2M 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 2W 6.11 - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 2Y 5.63 - 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 3M 6.01 - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 3Y 5.64 - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 5Y 5.875 5.905 5.875 5.905 0.09 1.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Russia 6M 5.98 - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 7Y 6.095 - 6.095 6.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 10Y 6.185 - 6.185 6.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 15Y 6.315 - 6.315 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 20-Year 6.625 - 6.625 6.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia Overnight 5.95 - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴