شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:19:39
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.89%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

10,096
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:09
516 (5.38%)
تغییر ۳ ماهه
1,009 (11.10%)
تغییر ۶ ماهه
2,937 (41.02%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.271 - 3.261 3.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
Romania 2Y 3.425 - 3.425 3.425 0.03 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Romania 3Y 3.66 - 3.66 3.66 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Romania 4Y 3.76 - 3.76 3.76 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Romania 5Y 3.87 - 3.87 3.87 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Romania 6M 3.329 - 2.912 3.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Romania 7Y 3.9 - 3.89 3.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۴
Romania 10Y 4.25 - 4.25 4.25 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳