شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,802
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:09
584 (17.26%)
تغییر ۳ ماهه
362 (11.44%)
تغییر ۶ ماهه
319 (10.22%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M -0.151 -0.146 -0.131 -0.151 0.01 -6.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
Portugal 6M -0.201 -0.199 -0.181 -0.236 0.03 -13.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Portugal 1Y -0.208 -0.206 -0.175 -0.218 0.01 -3.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Portugal 2Y -0.047 -0.039 -0.038 -0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 3Y 0.082 0.08 0.075 0.086 0.00 5.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 4Y 0.216 0.217 0.192 0.217 0.01 3.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Portugal 5Y 0.412 0.411 0.404 0.429 0.01 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 6Y 0.505 0.506 0.495 0.526 0.01 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Portugal 7Y 0.583 0.58 0.57 0.605 0.01 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 8Y 0.711 0.713 0.711 0.746 0.03 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
Portugal 9Y 0.768 0.769 0.768 0.802 0.02 3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Portugal 10Y 0.82 0.821 0.817 0.856 0.03 3.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 15Y 1.07 1.069 1.06 1.099 0.02 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Portugal 20Y 1.238 1.239 1.232 1.264 0.02 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Portugal 30Y 1.571 1.572 1.569 1.601 0.02 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی