پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,655
قیمت روز
117 (3.21%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
49 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
320 (9.59%)
تغییر ۶ ماهه
696 (23.51%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.571 0.573 0.569 0.573 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 6M 0.564 0.565 0.564 0.567 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Portugal 1Y 0.634 0.635 0.631 0.643 0.02 2.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Portugal 2Y 0.535 0.507 0.506 0.54 0.01 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 3Y 0.506 0.482 0.482 0.514 0.01 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 4Y 0.288 0.276 0.276 0.33 0.04 11.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 5Y 0.184 0.186 0.182 0.237 0.05 22.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Portugal 6Y 0.019 0.017 0.001 0.034 0.06 145.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Portugal 7Y 0.146 0.145 0.074 0.148 0.07 94.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Portugal 8Y 0.252 0.259 0.173 0.261 0.07 36.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 9Y 0.448 0.455 0.369 0.456 0.08 21.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 10Y 0.581 0.579 0.494 0.582 0.09 17.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Portugal 15Y 0.898 0.912 0.815 0.914 0.07 8.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Portugal 20Y 0.942 0.94 0.854 0.943 0.08 9.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Portugal 30Y 1.527 1.526 1.445 1.529 0.08 5.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی