پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,799
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
40 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.30%)
تغییر ۶ ماهه
565 (17.48%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.653 0.653 0.635 0.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Portugal 6M 0.649 0.649 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۳۴
Portugal 1Y 0.663 0.663 0.653 0.673 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 2Y 0.628 0.628 0.616 0.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 3Y 0.609 0.609 0.603 0.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Portugal 4Y 0.535 0.535 0.535 0.535 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Portugal 5Y 0.47 0.47 0.461 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 6Y 0.312 0.312 0.297 0.312 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 7Y 0.211 0.211 0.188 0.215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 8Y 0.123 0.123 0.112 0.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 9Y 0.04 0.04 0.036 0.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 10Y 0.191 0.191 0.191 0.191 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Portugal 15Y 0.482 0.482 0.48 0.501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Portugal 20Y 0.516 0.515 0.515 0.516 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Portugal 30Y 1.117 1.117 1.117 1.117 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی