شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
289 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
262 (8.16%)
تغییر ۶ ماهه
519 (17.60%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.497 - -0.497 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 2Y -0.499 - -0.499 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 3M -0.514 - -0.514 -0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 3Y -0.357 - -0.357 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 4Y -0.187 - -0.187 -0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 5Y -0.131 - -0.131 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 6M -0.499 - -0.499 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 6Y 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 7Y 0.127 - 0.127 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 8Y 0.205 - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 9Y 0.336 - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 10Y 0.389 - 0.389 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 15Y 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 20Y 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 30Y 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴