شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:36:06
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,907
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:41
96 (5.30%)
تغییر ۳ ماهه
188 (10.94%)
تغییر ۶ ماهه
277 (16.99%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

633
قیمت روز
10 (1.62%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:32:21
43 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
66 (9.41%)
تغییر ۶ ماهه
53 (7.69%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.196 - 3.196 3.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 1Y 3.863 - 3.863 3.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 2Y 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3M 3.304 - 3.273 3.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3Y 4.361 - 4.361 4.361 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۰۲
Philippines 4Y 4.43 - 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 5Y 4.527 - 4.527 4.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
Philippines 6M 3.599 - 3.599 3.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 7Y 4.607 - 4.607 4.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 10Y 4.637 - 4.637 4.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 20Y 5.162 - 5.162 5.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 5.202 - 5.202 5.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۴