شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:35:35
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:43
198 (3.59%)
تغییر ۳ ماهه
328 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,479 (34.93%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,241
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
4,209 (26.25%)
تغییر ۳ ماهه
5,189 (34.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,044 (5.44%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Pakistan 3M 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 3Y 12.233 - 12.233 12.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 5Y 11.522 - 11.522 11.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 6M 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 10Y 11.294 - 11.294 11.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 15Y 11.636 - 11.636 11.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 20Y 12.495 - 12.495 12.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴