نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0026
قیمت روز
0 (7.69%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:52:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 18:01:59
91 (8.56%)
تغییر ۳ ماهه
255 (28.50%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.16%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 1.224 - 1.224 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 6M 1.999 - 1.999 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 1Y 1.872 - 1.872 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 2Y 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 4Y 3.616 - 3.616 3.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 7Y 6.734 - 6.734 6.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 10Y 7.858 - 7.858 7.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 20Y 8.799 - 8.799 8.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی