شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:53:11
0 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:03:39
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (24.44%)
نوسان سالیانه

NZX 50

433
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:33:27
55 (14.61%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.49%)
تغییر ۶ ماهه
94 (27.78%)
نوسان سالیانه

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 1Y 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 2M 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 2Y 1.028 - 0.957 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
New Zealand 3M 1.3 - 1.3 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۲
New Zealand 4M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5M 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۲
New Zealand 5Y 1.229 1.234 1.229 1.249 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 6M 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 7Y 1.383 1.393 1.383 1.413 0.02 1.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 10Y 1.506 1.516 1.506 1.539 0.02 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 15Y 1.736 1.746 1.736 1.776 0.03 1.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 20Y 1.914 1.924 1.914 1.958 0.03 1.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲