شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

883
قیمت روز
10 (1.16%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:32
45 (5.40%)
تغییر ۳ ماهه
20 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
129 (17.04%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.585 -0.586 -0.581 -0.586 0.01 -1.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Netherlands 2Y -0.617 -0.616 -0.599 -0.618 0.02 -2.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۲
Netherlands 3M -0.588 -0.585 -0.585 -0.59 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Netherlands 3Y -0.632 -0.631 -0.609 -0.632 0.02 -3.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۲
Netherlands 4Y -0.595 -0.594 -0.567 -0.595 0.03 -4.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 5Y -0.535 -0.534 -0.494 -0.535 0.03 -5.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 6M -0.584 -0.583 -0.575 -0.584 0.01 -2.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Netherlands 6Y -0.476 -0.474 -0.44 -0.476 0.03 -6.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 7Y -0.427 -0.424 -0.376 -0.427 0.03 -7.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 8Y -0.358 -0.356 -0.319 -0.358 0.02 -6.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Netherlands 9Y -0.32 -0.316 -0.273 -0.32 0.04 -10.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 10Y -0.245 -0.246 -0.201 -0.246 0.03 -11.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 15Y -0.107 -0.103 -0.053 -0.107 0.05 -42.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 20Y 0.123 0.128 0.123 0.182 0.05 39.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 25Y 0.099 0.101 0.099 0.151 0.04 38.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 30Y 0.17 0.171 0.17 0.223 0.04 21.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۲