هلند
هلند

AEX Volatility

947
قیمت روز
6 (0.64%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:31:59
53 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
169 (21.71%)
تغییر ۶ ماهه
183 (23.98%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.622 0.609 0.609 0.639 0.00 0.64% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۳۲
Netherlands 3M 0.623 0.623 0.623 0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۵:۳۲
Netherlands 6M 0.616 0.621 0.616 0.621 0.00 0.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Netherlands 2Y 0.65 0.653 0.65 0.665 0.01 1.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 3Y 0.676 0.681 0.676 0.681 0.01 1.31% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 4Y 0.644 0.649 0.642 0.649 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 5Y 0.585 0.591 0.58 0.592 0.01 1.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 6Y 0.531 0.538 0.527 0.538 0.01 2.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 7Y 0.46 0.466 0.45 0.467 0.00 0.86% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 8Y 0.384 0.394 0.374 0.394 0.01 2.29% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 9Y 0.313 0.322 0.299 0.323 0.01 2.49% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 10Y 0.24 0.248 0.224 0.25 0.01 2.83% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 15Y 0.128 0.136 0.109 0.137 0.01 4.48% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 20Y 0.123 0.114 0.114 0.135 0.01 6.96% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 25Y 0.122 0.114 0.112 0.134 0.01 7.96% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 30Y 0.193 0.184 0.184 0.202 0.01 6.63% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی