شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

815
قیمت روز
17 (2.18%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
19 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
27 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
8 (1.01%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.565 -0.567 -0.558 -0.586 0.00 -0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Netherlands 3M -0.524 -0.527 -0.524 -0.546 0.01 -0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۳۰
Netherlands 6M -0.541 - -0.539 -0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Netherlands 2Y -0.569 -0.558 -0.553 -0.578 0.01 -1.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 3Y -0.54 -0.536 -0.524 -0.551 0.01 -1.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 4Y -0.504 -0.5 -0.491 -0.535 0.02 -4.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 5Y -0.456 -0.452 -0.432 -0.48 0.02 -3.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 6Y -0.38 -0.375 -0.362 -0.406 0.03 -6.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 7Y -0.31 -0.311 -0.298 -0.347 0.04 -10.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Netherlands 8Y -0.245 -0.243 -0.23 -0.28 0.03 -11.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 9Y -0.173 -0.174 -0.161 -0.212 0.04 -17.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Netherlands 10Y -0.111 -0.105 -0.093 -0.147 0.03 -23.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 15Y -0.024 -0.023 -0.008 -0.066 0.03 -57.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Netherlands 20Y 0.175 0.18 0.124 0.188 0.05 38.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۳۰
Netherlands 25Y 0.202 0.189 0.163 0.206 0.06 43.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Netherlands 30Y 0.264 0.263 0.2 0.275 0.05 25.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی