هلند
هلند

AEX Volatility

1,088
قیمت روز
14 (1.28%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 12:08:19
57 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
112 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
294 (37.09%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.696 0.693 0.693 0.704 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 3M 0.685 0.687 0.685 0.689 0.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 6M 0.669 0.669 0.669 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Netherlands 2Y 0.757 0.752 0.75 0.757 0.01 1.19% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 3Y 0.723 0.717 0.717 0.723 0.01 1.66% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 4Y 0.66 0.655 0.651 0.66 0.02 2.58% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 5Y 0.603 0.599 0.594 0.603 0.01 1.99% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 6Y 0.532 0.525 0.517 0.532 0.02 3.01% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 7Y 0.444 0.434 0.431 0.444 0.02 4.28% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 8Y 0.345 0.334 0.331 0.345 0.02 5.22% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 9Y 0.267 0.252 0.25 0.267 0.02 8.61% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 10Y 0.19 0.177 0.174 0.19 0.02 12.11% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 15Y 0.013 0.018 0.013 0.025 0.01 100.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Netherlands 20Y 0.103 0.117 0.103 0.124 0.03 27.18% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 25Y 0.156 0.173 0.156 0.187 0.03 20.51% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
Netherlands 30Y 0.264 0.278 0.264 0.283 0.03 10.98% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی