هلند
هلند

AEX Volatility

1,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
65 (6.59%)
تغییر ۳ ماهه
139 (15.39%)
تغییر ۶ ماهه
244 (30.46%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.648 0.648 0.643 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Netherlands 3M 0.636 0.636 0.635 0.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Netherlands 6M 0.637 0.637 0.637 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۰۴
Netherlands 2Y 0.701 0.701 0.638 0.707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 3Y 0.646 0.646 0.599 0.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 4Y 0.57 0.571 0.57 0.571 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 5Y 0.489 0.491 0.489 0.491 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 6Y 0.405 0.405 0.384 0.411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 7Y 0.315 0.316 0.315 0.316 0.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 8Y 0.228 0.228 0.208 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 9Y 0.148 0.148 0.148 0.148 0.00 1.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 10Y 0.062 0.062 0.062 0.062 0.00 4.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 15Y 0.107 0.113 0.107 0.113 0.00 2.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Netherlands 20Y 0.215 0.214 0.214 0.215 0.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 25Y 0.285 0.287 0.285 0.287 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 30Y 0.386 0.386 0.386 0.386 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی