شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0696
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:01:08
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

535
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:34
11 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
64 (13.59%)
تغییر ۶ ماهه
115 (27.38%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,278
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:02:48
29 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
76 (5.61%)
تغییر ۶ ماهه
56 (4.16%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.796 - 7.796 7.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
Namibia 3M 7.661 - 7.661 7.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
Namibia 3Y 7.687 - 7.687 7.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 6M 7.773 - 7.773 7.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
Namibia 7Y 9.196 - 9.196 9.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 9M 7.771 - 7.771 7.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
Namibia 10Y 9.911 - 9.911 9.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 15Y 11.099 - 11.099 11.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 20Y 11.633 - 11.633 11.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲