مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0497
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 13:37:13
0 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

834
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:18
32 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
144 (14.72%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.71 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 3M 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 6M 5.21 5.21 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 9M 5.294 5.294 5.294 5.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 1Y 5.499 5.499 5.499 5.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 3Y 5.637 5.637 5.637 5.637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 5Y 6.412 6.412 6.412 6.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 7Y 7.056 7.056 7.056 7.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 10Y 7.282 7.282 7.282 7.282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 15Y 7.455 7.455 7.455 7.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 20Y 7.845 7.845 7.845 7.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
Mexico 30Y 7.971 7.971 7.971 7.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی