شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0531
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:43:20
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

696
قیمت روز
6 (0.87%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:40
20 (2.96%)
تغییر ۳ ماهه
48 (7.41%)
تغییر ۶ ماهه
117 (20.21%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
29 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
23 (3.01%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.277 7.41 7.277 7.41 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Mexico 1Y 7.038 7.063 7.038 7.063 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Mexico 3M 7.305 7.331 7.305 7.331 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Mexico 3Y 6.945 6.966 6.945 6.966 0.05 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۱
Mexico 5Y 6.931 - 6.931 6.931 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mexico 6M 7.186 7.202 7.186 7.202 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Mexico 7Y 6.972 6.961 6.94 6.982 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Mexico 9M 7.146 7.172 7.146 7.172 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Mexico 10Y 7.005 6.995 6.974 7.016 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Mexico 20Y 7.279 7.269 7.248 7.295 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Mexico 30Y 7.322 7.312 7.301 7.349 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Mexico 15-Year 7.12 7.099 7.089 7.126 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰