شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0265
قیمت روز
0 (2.64%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:43:20
0 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,360
قیمت روز
10 (0.74%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
75 (5.84%)
تغییر ۳ ماهه
137 (11.20%)
تغییر ۶ ماهه
318 (30.52%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,235
قیمت روز
12 (0.55%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:02:41
128 (6.09%)
تغییر ۳ ماهه
81 (3.75%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.48%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.078 2.128 2.078 2.379 0.10 4.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Mauritius 2M 1.692 1.791 1.692 2.126 0.35 20.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Mauritius 2Y 2.596 - 2.596 2.596 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 4M 1.839 1.889 1.839 2.143 0.30 16.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Mauritius 4Y 3.241 - 3.241 3.241 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 3.421 - 3.421 3.421 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
Mauritius 6M 1.886 1.936 1.886 2.189 0.30 16.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Mauritius 8M 1.932 1.983 1.932 2.235 0.30 15.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Mauritius 10Y 4.209 - 4.209 4.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
Mauritius 15Y 4.852 - 4.852 4.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 20Y 5.204 - 5.204 5.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳