مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.456 0.456 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3M 0.426 0.426 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 6M 0.406 0.406 0.406 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 1Y 0.325 0.325 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3Y 0.217 0.217 0.217 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 10Y 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20Y 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 25Y 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی