مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.541 0.541 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 3M 0.518 0.518 0.518 0.518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 6M 0.498 0.498 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 1Y 0.438 0.438 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3Y 0.302 0.302 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 5Y 0.113 0.113 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 10Y 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20Y 1.205 1.205 1.205 1.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 25Y 1.437 1.437 1.437 1.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی