شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.016 - -0.016 -0.016 0.02 -51.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 3M 0.007 - 0.007 0.007 0.01 -333.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 6M 0.031 - 0.031 0.031 0.01 47.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 1Y 0.091 - 0.091 0.091 0.00 1.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 3Y 0.108 - 0.108 0.108 0.02 18.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 5Y 0.271 - 0.271 0.271 0.02 7.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 10Y 0.7 - 0.7 0.7 0.02 2.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 20Y 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 25Y 1.707 - 1.707 1.707 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی