مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.473 0.472 0.472 0.473 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 3M 0.454 0.456 0.454 0.456 0.01 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 6M 0.437 0.44 0.437 0.44 0.02 3.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 1Y 0.386 0.37 0.37 0.386 0.03 6.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 3Y 0.227 0.224 0.224 0.227 0.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 5Y 0.036 0.035 0.035 0.036 0.01 16.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 10Y 0.55 0.55 0.55 0.55 0.01 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
Malta 20Y 1.227 1.226 1.226 1.227 0.01 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Malta 25Y 1.362 1.362 1.362 1.362 0.01 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی