شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.25 - -0.25 -0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 3-Year -0.163 - -0.163 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 5-Year -0.029 - -0.029 -0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 1-Month -0.332 - -0.332 -0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 10-Year 0.399 - 0.399 0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 20-Year 0.926 - 0.926 0.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 25-Year 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Month -0.31 - -0.31 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 6-Month -0.287 - -0.287 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳