کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:13:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.10%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,982
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:17
105 (5.61%)
تغییر ۳ ماهه
94 (4.95%)
تغییر ۶ ماهه
108 (5.76%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 3.137 3.137 3.137 3.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۳
Kenya 3M 6.477 6.477 6.477 6.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۳۳
Kenya 6M 6.955 6.955 6.955 6.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۳۳
Kenya 1Y 7.432 7.432 7.432 7.432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۳۳
Kenya 2Y 9.638 9.638 9.284 9.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 3Y 10.339 10.339 10.339 10.339 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Kenya 4Y 10.703 10.703 10.703 10.703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 5Y 11.616 11.616 11.616 11.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 6Y 11.71 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 7Y 12.133 12.133 12.133 12.133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 8Y 12.458 12.458 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 9Y 12.613 12.613 12.613 12.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 10Y 12.722 12.722 12.722 12.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.149 13.149 13.149 13.149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 20Y 13.522 13.522 13.522 13.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 25Y 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی