شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:35:35
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:02:48
153 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
39 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
235 (8.17%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.859 - 9.859 9.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Kenya 2Y 10.643 - 10.643 10.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 3M 7.279 - 7.279 7.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Kenya 3Y 11.121 - 11.121 11.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 4Y 11.497 - 11.497 11.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 5Y 11.604 - 11.604 11.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 6M 8.212 - 8.212 8.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Kenya 6Y 11.815 - 11.815 11.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 7Y 11.865 - 11.865 11.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 8Y 12.03 - 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 9Y 12.188 - 12.188 12.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 10Y 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.932 - 12.932 12.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 20Y 13.253 - 13.253 13.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya 25Y 13.413 - 13.413 13.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Kenya Overnight 3.861 - 3.861 3.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲