کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:57:07
0 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.21%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:02:38
155 (8.67%)
تغییر ۳ ماهه
86 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
459 (19.13%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 5.049 5.049 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۰۱
Kenya 3M 7.024 7.024 7.024 7.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 6M 7.765 7.765 7.765 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 1Y 9.071 9.071 9.071 9.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 2Y 9.49 9.49 9.49 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 3Y 10.322 10.322 10.062 10.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 4Y 10.708 10.708 10.588 10.972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 5Y 10.966 10.966 10.966 10.966 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Kenya 6Y 12.069 12.069 12.069 12.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 7Y 11.971 11.971 11.971 12.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 8Y 12.294 12.294 12.294 12.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 9Y 12.401 12.401 12.401 12.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Kenya 10Y 12.561 12.561 12.561 12.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۸:۳۱
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.148 13.148 13.148 13.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 20Y 13.52 13.52 13.52 13.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 25Y 13.628 13.628 13.628 13.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی