کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:12:12
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.09%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,861
قیمت روز
5 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:03:36
29 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
72 (4.00%)
تغییر ۶ ماهه
135 (6.77%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 4.648 4.145 2.412 4.648 1.04 28.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 3M 7.152 7.152 7.152 7.152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 6M 7.99 7.99 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 1Y 9.424 9.424 9.424 9.424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 2Y 10.088 10.204 10.037 10.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 3Y 10.529 10.644 10.442 10.644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 4Y 11.029 11.037 10.9 11.037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 5Y 11.805 11.646 11.646 11.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 6Y 12.456 12.297 12.297 12.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 7Y 12.717 12.255 12.255 12.717 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 8Y 12.91 12.911 12.684 12.911 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Kenya 9Y 12.985 12.722 12.722 12.985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 10Y 13.148 12.759 12.759 13.148 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.606 13.278 13.278 13.606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 20Y 14.093 13.775 13.775 14.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kenya 25Y 14.255 14.042 14.042 14.255 0.09 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی