شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:56:27
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:03:24
168 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
223 (7.77%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.842 - 9.842 9.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 2Y 11.039 10.791 10.642 11.039 0.25 2.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Kenya 3M 7.232 - 7.232 7.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 3Y 11.343 - 11.343 11.343 0.43 3.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Kenya 4Y 11.89 11.309 11.309 11.89 0.58 5.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Kenya 5Y 11.976 - 11.976 11.976 0.15 1.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Kenya 6M 8.167 - 8.167 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 6Y 12.081 - 12.081 12.081 0.21 1.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Kenya 7Y 12.131 12.099 11.865 12.131 0.12 0.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Kenya 8Y 12.404 - 12.404 12.404 0.14 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Kenya 9Y 12.337 12.188 12.188 12.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kenya 10Y 12.591 - 12.591 12.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.06 12.932 12.932 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kenya 20Y 13.456 - 13.456 13.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 25Y 13.691 13.413 13.413 13.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kenya Overnight 3.839 - 3.839 3.839 0.03 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲