ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9385
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:30:08
0 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
1 (10,213.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,456
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:13
8 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
432 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
149 (3.46%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:02:15
6 (3.44%)
تغییر ۳ ماهه
18 (10.68%)
تغییر ۶ ماهه
31 (20.34%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.187 0.187 0.099 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 3M 0.104 0.104 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۵:۳۱
Japan 6M 0.108 0.108 0.108 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 9M 0.219 0.219 0.129 0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 1Y 0.127 0.127 0.127 0.127 0.01 7.09% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 2Y 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 3Y 0.113 0.113 0.113 0.113 0.01 8.85% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 4Y 0.081 0.081 0.081 0.081 0.01 7.41% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 5Y 0.064 0.064 0.064 0.064 0.01 15.63% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 6Y 0.022 0.022 0.022 0.022 0.01 36.36% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 7Y 0.023 0.023 0.023 0.023 0.01 47.83% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 8Y 0.068 0.068 0.068 0.068 0.01 16.18% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 9Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.01 7.83% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 10Y 0.149 0.149 0.149 0.149 0.01 6.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 15Y 0.376 0.376 0.376 0.376 0.01 2.66% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 20Y 0.548 0.548 0.548 0.548 0.01 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 30Y 0.743 0.743 0.743 0.743 0.01 1.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Japan 40Y 0.772 0.772 0.772 0.772 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی