شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:15:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,078
قیمت روز
12 (0.29%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:41
193 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
420 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
704 (20.87%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

172
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:06:33
12 (7.49%)
تغییر ۳ ماهه
21 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
27 (18.55%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.179 -0.109 -0.109 -0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 1Y -0.13 -0.132 -0.129 -0.14 0.00 -0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Japan 2Y -0.13 -0.129 -0.128 -0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Japan 3M -0.113 -0.129 -0.113 -0.129 0.00 -2.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 3Y -0.15 -0.149 -0.149 -0.16 0.01 -6.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 4Y -0.15 -0.145 -0.145 -0.156 0.01 -3.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 5Y -0.126 -0.128 -0.126 -0.139 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Japan 6M -0.236 -0.149 -0.149 -0.236 0.10 -43.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 6Y -0.146 -0.15 -0.146 -0.159 0.01 -5.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 7Y -0.135 -0.141 -0.133 -0.151 0.01 -4.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Japan 8Y -0.11 -0.111 -0.107 -0.12 0.01 -4.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۴
Japan 9M -0.229 -0.134 -0.134 -0.229 0.01 -2.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 9Y -0.07 -0.075 -0.066 -0.08 0.01 -6.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 10Y -0.031 -0.033 -0.031 -0.051 0.00 -11.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Japan 15Y 0.124 0.123 0.107 0.124 0.01 10.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 20Y 0.241 0.231 0.226 0.241 0.01 2.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 30Y 0.376 0.375 0.359 0.377 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 40Y 0.407 0.408 0.39 0.408 0.01 1.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵