ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9114
قیمت روز
0 (0.88%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:36:10
0 (4.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,734
قیمت روز
6 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:42
190 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
48 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
410 (9.48%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

179
قیمت روز
7 (3.93%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:32:42
10 (5.47%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
26 (17.20%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.104 0.188 0.104 0.188 0.09 44.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Japan 3M 0.104 0.096 0.096 0.104 0.01 6.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Japan 6M 0.109 0.104 0.104 0.119 0.01 4.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Japan 9M 0.129 0.218 0.129 0.218 0.09 40.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Japan 1Y 0.127 0.128 0.126 0.132 0.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Japan 2Y 0.127 0.129 0.127 0.134 0.01 5.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Japan 3Y 0.135 0.136 0.135 0.14 0.01 3.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 4Y 0.119 0.12 0.119 0.13 0.01 8.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Japan 5Y 0.088 0.087 0.087 0.103 0.01 12.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Japan 6Y 0.06 0.059 0.059 0.075 0.01 13.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 7Y 0.027 0.029 0.024 0.047 0.01 32.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 8Y 0.011 0.008 0.001 0.014 0.01 1000.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 9Y 0.05 0.047 0.034 0.051 0.01 13.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 10Y 0.087 0.082 0.07 0.087 0.01 10.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 15Y 0.29 0.289 0.272 0.29 0.01 2.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 20Y 0.449 0.444 0.431 0.45 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۹:۰۲
Japan 30Y 0.656 0.647 0.638 0.656 0.01 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Japan 40Y 0.678 0.673 0.66 0.678 0.01 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی