ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9111
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:57:11
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
123 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
193 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
133 (2.75%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

187
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:04:19
1 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
23 (13.92%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.189 0.189 0.098 0.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Japan 3M 0.099 0.099 0.099 0.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Japan 6M 0.124 0.124 0.124 0.129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Japan 9M 0.216 0.216 0.124 0.216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Japan 1Y 0.134 0.134 0.134 0.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Japan 2Y 0.129 0.129 0.127 0.132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۰۵
Japan 3Y 0.15 0.15 0.138 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 4Y 0.145 0.145 0.142 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 5Y 0.13 0.13 0.127 0.135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 6Y 0.13 0.13 0.127 0.141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 7Y 0.12 0.12 0.115 0.133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 8Y 0.085 0.085 0.079 0.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 9Y 0.03 0.03 0.025 0.037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 10Y 0.014 0.014 0.006 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 15Y 0.223 0.223 0.213 0.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 20Y 0.4 0.4 0.392 0.403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 30Y 0.654 0.654 0.645 0.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 40Y 0.736 0.736 0.725 0.737 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی