ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,768
قیمت روز
383 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:03:36
1,236 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
4,045 (17.80%)
تغییر ۶ ماهه
7,970 (42.40%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.513 0.531 0.513 0.539 0.01 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Italy 3M 0.52 0.519 0.514 0.538 0.01 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 6M 0.489 0.49 0.486 0.505 0.01 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 9M 0.495 0.497 0.488 0.504 0.01 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 1Y 0.442 0.449 0.44 0.455 0.01 2.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 2Y 0.305 0.306 0.304 0.34 0.04 12.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 3Y 0.131 0.129 0.126 0.178 0.05 27.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 4Y 0.133 0.135 0.073 0.14 0.06 79.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 5Y 0.222 0.223 0.164 0.228 0.07 43.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 6Y 0.504 0.502 0.438 0.51 0.08 18.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 7Y 0.592 0.593 0.527 0.596 0.08 14.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 8Y 0.773 0.775 0.696 0.783 0.09 13.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 9Y 0.944 0.947 0.863 0.955 0.10 11.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 10Y 0.979 0.981 0.901 0.99 0.09 10.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 15Y 1.497 1.496 1.402 1.507 0.09 6.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Italy 20Y 1.734 1.735 1.647 1.743 0.09 5.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 30Y 2.026 2.027 1.935 2.035 0.09 4.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 50Y 2.334 2.332 2.248 2.334 0.09 4.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی