ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,857
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 21:02:48
586 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
3,190 (14.72%)
تغییر ۶ ماهه
89 (0.36%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.446 0.446 0.35 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۲
Italy 3M 0.483 0.483 0.47 0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Italy 6M 0.427 0.427 0.409 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
Italy 9M 0.426 0.426 0.403 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 1Y 0.387 0.387 0.352 0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 2Y 0.343 0.343 0.295 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 3Y 0.256 0.256 0.197 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 4Y 0.067 0.067 0.049 0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 5Y 0.149 0.149 0.128 0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 6Y 0.384 0.384 0.361 0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 7Y 0.446 0.446 0.446 0.446 0.01 1.83% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Italy 8Y 0.598 0.598 0.598 0.598 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۱
Italy 9Y 0.723 0.723 0.712 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 10Y 0.762 0.762 0.762 0.762 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Italy 15Y 1.193 1.193 1.174 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 20Y 1.268 1.268 1.268 1.268 0.01 0.71% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Italy 30Y 1.655 1.655 1.653 1.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 50Y 1.96 1.96 1.949 2.052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی