ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

28,321
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 21:10:48
276 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
741 (2.69%)
تغییر ۶ ماهه
4,051 (16.69%)
نوسان سالیانه

بازار اوراق قرضه ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.578 0.578 0.577 0.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۱۰
Italy 3M 0.76 0.76 0.723 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
Italy 6M 0.693 0.693 0.667 0.693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
Italy 9M 0.569 0.569 0.554 0.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۱۰
Italy 1Y 0.506 0.506 0.489 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۱:۱۰
Italy 2Y 0.521 0.521 0.521 0.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 3Y 0.158 0.158 0.158 0.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 4Y 0.009 0.009 0.005 0.009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 5Y 0.188 0.188 0.187 0.188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 6Y 0.355 0.355 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۷
Italy 7Y 0.454 0.454 0.452 0.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 8Y 0.619 0.619 0.614 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۰۹
Italy 9Y 0.836 0.836 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 10Y 0.969 0.969 0.967 0.969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 15Y 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 20Y 1.576 1.576 1.569 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۰۹
Italy 30Y 1.816 1.816 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Italy 50Y 2.28 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی