شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,116
قیمت روز
261 (1.01%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:32
1,617 (6.60%)
تغییر ۳ ماهه
2,093 (8.71%)
تغییر ۶ ماهه
4,599 (21.38%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.4 -0.412 -0.4 -0.412 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 1Y -0.273 -0.272 -0.258 -0.273 0.01 -2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 2Y -0.075 -0.07 -0.037 -0.075 0.01 -14.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.324 -0.325 -0.324 -0.373 0.04 -10.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 3Y 0.003 0.011 0.003 0.053 0.01 366.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 4Y 0.318 0.325 0.315 0.367 0.02 7.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 5Y 0.47 0.477 0.468 0.519 0.02 4.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 6M -0.312 -0.31 -0.303 -0.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 6Y 0.717 0.721 0.714 0.771 0.02 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 7Y 0.817 0.821 0.814 0.872 0.02 2.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 8Y 0.938 0.94 0.932 0.991 0.03 2.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 9M -0.269 -0.27 -0.01 -0.285 0.00 -0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 9Y 1.072 1.073 1.064 1.127 0.02 1.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 10Y 1.225 1.226 1.219 1.287 0.02 1.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 15Y 1.708 1.71 1.703 1.761 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 20Y 1.908 1.911 1.902 1.965 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 30Y 2.293 2.295 2.286 2.336 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 50Y 2.505 2.502 2.498 2.54 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲