شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

18,368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:02
7,445 (28.84%)
تغییر ۳ ماهه
4,846 (20.88%)
تغییر ۶ ماهه
5,453 (22.89%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.098 - -0.006 -0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Italy 3M -0.038 - -0.014 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Italy 6M 0.073 - 0.065 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Italy 9M 0.08 - 0.072 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Italy 1Y 0.135 - 0.098 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 2Y 0.332 - 0.288 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 3Y 0.425 - 0.394 0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Italy 4Y 0.65 - 0.619 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Italy 5Y 0.827 - 0.788 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 6Y 0.993 - 0.993 0.993 0.01 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Italy 7Y 1.077 - 1.053 1.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 8Y 1.184 - 1.173 1.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Italy 9Y 1.339 - 1.339 1.339 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Italy 10Y 1.46 - 1.46 1.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 15Y 1.9 - 1.884 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 20Y 2.122 - 2.108 2.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 30Y 2.415 - 2.398 2.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Italy 50Y 2.562 - 2.562 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی