شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,486
قیمت روز
79 (1.21%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
311 (5.03%)
تغییر ۳ ماهه
2,120 (48.55%)
تغییر ۶ ماهه
414 (6.82%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -1.021 - -1.021 -1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
Ireland 6M -0.597 -0.598 -0.597 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ireland 1Y -0.105 -0.46 -0.105 -0.602 0.01 -11.02% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 3Y -0.592 -0.593 -0.579 -0.608 0.01 -1.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 4Y -0.568 -0.569 -0.563 -0.589 0.01 -1.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 5Y -0.519 -0.522 -0.516 -0.542 0.00 -0.57% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 6Y -0.45 -0.451 -0.449 -0.478 0.02 -3.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 7Y -0.361 -0.357 -0.357 -0.385 0.01 -1.63% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y -0.142 -0.143 -0.135 -0.162 0.01 -6.58% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 15Y 0.096 0.095 0.071 0.101 0.01 11.63% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 20Y 0.156 0.157 0.136 0.166 0.01 3.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 30Y 0.465 0.464 0.438 0.471 0.01 3.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی