شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,017
قیمت روز
232 (4.86%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:09
2,194 (30.42%)
تغییر ۳ ماهه
1,125 (18.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,367 (21.41%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -0.427 - -0.427 -0.427 0.02 -4.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Ireland 6M -0.311 -0.298 -0.298 -0.311 0.00 -0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
Ireland 1Y -0.255 -0.13 -0.13 -0.257 0.00 -1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 3Y -0.249 -0.25 -0.249 -0.273 0.02 -8.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 4Y -0.165 -0.166 -0.136 -0.168 0.03 -20.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 5Y -0.069 -0.072 -0.015 -0.086 0.04 -37.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Ireland 6Y 0.049 0.05 -0.004 0.051 0.04 512.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ireland 7Y -0.311 - -0.322 -0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.223 0.222 0.218 0.248 0.02 11.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Ireland 15Y 0.595 0.594 0.574 0.602 0.02 3.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Ireland 20Y 0.649 0.651 0.633 0.657 0.02 3.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 30Y 0.907 0.906 0.886 0.919 0.02 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی