شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

4,875
قیمت روز
41 (0.85%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:12
2,308 (32.13%)
تغییر ۳ ماهه
1,369 (21.93%)
تغییر ۶ ماهه
963 (16.50%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -0.433 - -0.433 -0.433 0.02 -3.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Ireland 6M -0.345 - -0.345 -0.345 0.00 -0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰
Ireland 1Y -0.367 -0.383 -0.367 -0.453 0.14 -27.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 3Y -0.432 -0.43 -0.43 -0.445 0.00 -0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 4Y -0.31 -0.307 -0.278 -0.325 0.01 -4.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 5Y -0.225 -0.222 -0.196 -0.234 0.02 -7.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 6Y -0.192 -0.191 -0.165 -0.195 0.02 -10.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 7Y -0.311 - -0.322 -0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y -0.026 -0.023 -0.003 0.021 0.03 -103.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 15Y 0.359 0.369 0.359 0.395 0.03 6.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 20Y 0.417 0.423 0.417 0.454 0.03 6.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ireland 30Y 0.733 0.739 0.733 0.764 0.01 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی