ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

8,074
قیمت روز
249 (3.08%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
795 (10.92%)
تغییر ۳ ماهه
897 (12.49%)
تغییر ۶ ماهه
2,749 (51.61%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.568 0.563 0.563 0.568 0.01 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ireland 6M 0.557 0.554 0.554 0.565 0.01 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ireland 1Y 0.557 0.569 0.495 0.585 0.03 4.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Ireland 3Y 0.503 0.501 0.501 0.55 0.04 7.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 4Y 0.42 0.421 0.412 0.483 0.06 11.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Ireland 5Y 0.307 0.308 0.307 0.381 0.08 20.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Ireland 6Y 0.204 0.206 0.202 0.279 0.08 27.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 7Y 0.1 0.102 0.097 0.174 0.08 45.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 8Y 0.039 0.037 0.001 0.039 0.09 178.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.292 0.289 0.191 0.292 0.10 48.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 15Y 0.511 0.508 0.426 0.513 0.09 22.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 20Y 0.599 0.597 0.514 0.599 0.09 17.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Ireland 30Y 1.004 1.001 0.913 1.004 0.09 9.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی