ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

8,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
83 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
1,143 (16.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,064 (33.15%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.574 0.574 0.574 0.574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Ireland 6M 0.591 0.591 0.591 0.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Ireland 1Y 0.643 0.643 0.643 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Ireland 3Y 0.646 0.646 0.628 0.672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Ireland 4Y 0.628 0.628 0.6 0.629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Ireland 5Y 0.576 0.576 0.563 0.577 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Ireland 6Y 0.473 0.473 0.46 0.489 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Ireland 7Y 0.385 0.385 0.377 0.401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Ireland 8Y 0.278 0.278 0.275 0.296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.047 0.047 0.038 0.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Ireland 15Y 0.168 0.168 0.162 0.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Ireland 20Y 0.44 0.44 0.431 0.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Ireland 30Y 0.638 0.638 0.635 0.653 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی