ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

7,341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
117 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
805 (12.31%)
تغییر ۶ ماهه
772 (11.75%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.561 0.561 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 6M 0.566 0.566 0.55 0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 1Y 0.629 0.629 0.493 0.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Ireland 3Y 0.532 0.532 0.532 0.532 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 4Y 0.487 0.487 0.487 0.487 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 5Y 0.401 0.401 0.308 0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۲
Ireland 6Y 0.324 0.324 0.324 0.324 0.01 2.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 7Y 0.244 0.244 0.244 0.244 0.01 2.87% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 8Y 0.131 0.131 0.028 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۲
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.073 0.073 0.073 0.073 0.01 6.85% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 15Y 0.238 0.238 0.238 0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 20Y 0.316 0.316 0.316 0.316 0.01 2.53% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 30Y 0.657 0.657 0.657 0.657 0.02 2.28% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی