شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 08:53:06
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:02:41
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
3 (28.25%)
تغییر ۶ ماهه
2 (12.04%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.448 - 5.437 5.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 2Y 5.703 - 5.703 5.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
India 3M 5.12 - 5.09 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
India 3Y 6.225 - 6.225 6.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 4Y 6.358 - 6.358 6.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 5Y 6.379 - 6.379 6.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 6M 5.2 - 5.2 5.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۲
India 6Y 6.564 - 6.564 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 7Y 6.828 - 6.828 6.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 8Y 6.815 - 6.808 6.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 9Y 6.801 - 6.793 6.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 10Y 6.578 - 6.574 6.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 11Y 6.941 - 6.941 6.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 12Y 6.889 - 6.889 6.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 13Y 7.058 - 7.055 7.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 14Y 6.972 - 6.972 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 15Y 7.044 - 7.044 7.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 19Y 7.039 - 7.039 7.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 24Y 7.124 - 7.118 7.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
India 30Y 7.123 - 7.107 7.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲