هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:16:10
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.26%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

20
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 15:04:41
2 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
19 (48.29%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.39 3.38 3.36 3.39 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
India 6M 3.56 3.55 3.55 3.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
India 1Y 3.801 3.823 3.72 4.03 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 2Y 4.301 4.353 4.301 4.52 0.23 5.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 3Y 4.721 4.74 4.721 4.764 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 4Y 5.347 5.352 5.347 5.387 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 5Y 5.551 5.557 5.541 5.562 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 6Y 6.003 6.009 5.995 6.027 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 7Y 6.159 6.162 6.159 6.232 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 8Y 6.322 6.323 6.319 6.341 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 9Y 6.177 6.175 6.175 6.21 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 10Y 6.01 6.008 6.006 6.022 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
India 11Y 6.628 6.634 6.628 6.634 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 12Y 6.573 6.578 6.573 6.589 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
India 13Y 6.605 6.616 6.605 6.638 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 14Y 6.576 6.583 6.576 6.602 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 15Y 6.658 6.671 6.658 6.671 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 19Y 6.752 6.765 6.752 6.765 0.02 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 24Y 6.698 6.71 6.698 6.71 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
India 30Y 6.803 6.819 6.803 6.823 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی