هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:56:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
1 (7.08%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:04:27
8 (37.25%)
تغییر ۳ ماهه
10 (41.66%)
تغییر ۶ ماهه
9 (40.07%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.41 3.41 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
India 6M 3.56 3.56 3.54 3.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
India 1Y 3.884 3.884 3.884 3.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 2Y 4.234 4.234 4.234 4.373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 3Y 4.668 4.668 4.668 4.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 4Y 5.511 5.511 5.511 5.528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 5Y 5.689 5.689 5.689 5.706 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 6Y 6.083 6.083 6.083 6.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 7Y 6.353 6.353 6.353 6.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 8Y 6.427 6.427 6.427 6.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 9Y 6.227 6.227 6.227 6.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۴
India 10Y 6.178 6.178 6.175 6.178 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
India 11Y 6.707 6.707 6.701 6.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 12Y 6.888 6.888 6.888 6.888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 13Y 6.781 6.781 6.781 6.799 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 14Y 6.788 6.788 6.784 6.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
India 15Y 6.894 6.894 6.894 6.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 19Y 7.083 7.083 7.083 7.083 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 24Y 7.11 7.11 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
India 30Y 7.106 7.106 7.106 7.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی