شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0132
قیمت روز
0 (0.76%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:15:05
0 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

73
قیمت روز
2 (3.38%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:01:18
62 (561.03%)
تغییر ۳ ماهه
57 (358.42%)
تغییر ۶ ماهه
56 (323.41%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 4.35 4.32 4.28 4.35 0.09 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 6M 4.73 4.7 4.65 4.73 0.08 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 1Y 4.63 - 4.63 4.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 2Y 5.028 - 5.028 5.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
India 3Y 5.413 5.396 5.389 5.415 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
India 4Y 5.634 5.625 5.603 5.662 0.06 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 5Y 5.69 5.641 5.641 5.69 0.10 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
India 6Y 6.309 6.299 6.276 6.315 0.06 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
India 7Y 6.539 6.516 6.504 6.548 0.07 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
India 8Y 6.587 6.585 6.566 6.59 0.04 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 9Y 6.632 6.627 6.58 6.632 0.06 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 10Y 6.167 6.165 6.148 6.173 0.02 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 11Y 6.647 - 6.647 6.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 12Y 6.598 - 6.558 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 13Y 6.707 6.697 6.659 6.707 0.07 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
India 14Y 6.636 6.61 6.61 6.636 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰
India 15Y 6.775 - 6.775 6.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 19Y 6.687 - 6.687 6.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 24Y 6.811 - 6.811 6.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
India 30Y 6.743 - 6.743 6.743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی