هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:50:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:56
8 (42.01%)
تغییر ۳ ماهه
9 (48.94%)
تغییر ۶ ماهه
10 (58.42%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.17 3.17 3.16 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
India 6M 3.46 3.46 3.43 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
India 1Y 4.071 4.071 4.071 4.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 2Y 4.715 4.715 4.715 4.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 3Y 5.04 5.04 5.04 5.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 4Y 5.668 5.668 5.658 5.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 5Y 5.771 5.771 5.743 5.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
India 6Y 6.217 6.217 6.217 6.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 7Y 6.374 6.374 6.374 6.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 8Y 6.523 6.523 6.518 6.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 9Y 6.322 6.322 6.282 6.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 10Y 6.229 6.229 6.206 6.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 11Y 6.646 6.646 6.619 6.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 12Y 6.717 6.717 6.717 6.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 13Y 6.57 6.57 6.57 6.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 14Y 6.792 6.792 6.768 6.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 15Y 6.808 6.808 6.808 6.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 19Y 6.933 6.933 6.933 6.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 24Y 6.987 6.987 6.987 6.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
India 30Y 6.865 6.865 6.865 6.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی