شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:35:33
64 (7.33%)
تغییر ۳ ماهه
46 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
306 (48.45%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۳۸
Greece 3Y 0.317 - 0.317 0.317 0.02 6.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Greece 6M 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۳۸
Greece 10Y 1.148 1.165 1.148 1.165 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Greece 15Y 1.59 - 1.59 1.59 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Greece 20Y 1.914 - 1.914 1.914 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹
Greece 25Y 2.076 2.073 2.073 2.076 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۹