آلمان
آلمان

Midcap

10,014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
664 (7.11%)
تغییر ۳ ماهه
1,535 (18.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,252 (14.29%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.578 0.578 0.578 0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 6M 0.622 0.622 0.605 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 9M 0.633 0.633 0.611 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
Germany 1Y 0.624 0.624 0.608 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 2Y 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Germany 3Y 0.686 0.686 0.639 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۲
Germany 4Y 0.652 0.653 0.652 0.653 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Germany 5Y 0.58 0.58 0.528 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
Germany 6Y 0.54 0.54 0.489 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 7Y 0.479 0.479 0.431 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۲
Germany 8Y 0.414 0.414 0.358 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 9Y 0.345 0.345 0.284 0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 15Y 0.08 0.08 0.029 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 10Y 0.274 0.274 0.214 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 20Y 0.018 0.018 0.001 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 25Y 0.092 0.092 0.076 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 30Y 0.179 0.179 0.163 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی