شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,709
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:46
768 (8.59%)
تغییر ۳ ماهه
884 (10.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,808 (22.88%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.609 - -0.573 -0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 2Y -0.586 - -0.58 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 3M -0.579 - -0.574 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۴
Germany 3Y -0.595 -0.597 -0.595 -0.597 0.00 -0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Germany 4Y -0.593 - -0.556 -0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 5Y -0.531 - -0.531 -0.531 0.00 -0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Germany 6M -0.595 - -0.577 -0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 6Y -0.478 -0.477 -0.477 -0.478 0.00 -0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Germany 7Y -0.431 - -0.431 -0.431 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Germany 8Y -0.38 -0.381 -0.378 -0.386 0.01 -1.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Germany 9M -0.638 - -0.581 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 9Y -0.323 - -0.29 -0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۴
Germany 10Y -0.248 - -0.214 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 15Y -0.12 -0.119 -0.119 -0.133 0.00 -3.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Germany 20Y 0.043 0.044 0.037 0.046 0.01 30.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۲
Germany 25Y 0.156 - 0.156 0.156 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Germany 30Y 0.259 - 0.252 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۳