آلمان
آلمان

Midcap

10,437
قیمت روز
239 (2.29%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
196 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,455 (16.20%)
تغییر ۶ ماهه
3,502 (50.49%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.637 0.634 0.626 0.638 0.01 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Germany 6M 0.637 0.627 0.627 0.64 0.01 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 9M 0.649 0.648 0.638 0.649 0.01 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 1Y 0.648 0.64 0.64 0.658 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 2Y 0.665 0.662 0.661 0.695 0.03 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 3Y 0.672 0.665 0.662 0.711 0.03 4.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 4Y 0.622 0.618 0.616 0.677 0.05 7.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 5Y 0.52 0.518 0.515 0.593 0.07 11.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 6Y 0.472 0.468 0.465 0.547 0.07 12.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 7Y 0.301 0.297 0.291 0.383 0.07 19.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 8Y 0.303 0.298 0.296 0.389 0.08 20.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 9Y 0.215 0.209 0.208 0.303 0.08 27.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 15Y 0.176 0.18 0.087 0.181 0.08 89.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 10Y 0.123 0.118 0.117 0.206 0.08 40.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 20Y 0.177 0.182 0.089 0.183 0.08 86.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 25Y 0.348 0.346 0.259 0.351 0.08 31.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Germany 30Y 0.447 0.448 0.356 0.45 0.09 23.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی