شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,087
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:31:28
1,280 (18.80%)
تغییر ۳ ماهه
1,528 (15.89%)
تغییر ۶ ماهه
693 (7.89%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.585 - -0.559 -0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 6M -0.645 - -0.637 -0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 9M -0.589 - -0.586 -0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 1Y -0.599 - -0.588 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 2Y -0.694 - -0.694 -0.694 0.00 -0.29% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Germany 3Y -0.73 -0.721 -0.721 -0.73 0.01 -0.96% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 4Y -0.723 -0.715 -0.711 -0.723 0.01 -1.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 5Y -0.667 - -0.667 -0.667 0.00 -0.15% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Germany 6Y -0.683 - -0.683 -0.683 0.00 -0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 7Y -0.606 - -0.606 -0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Germany 8Y -0.602 - -0.602 -0.602 0.01 -1.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 9Y -0.542 -0.527 -0.527 -0.542 0.01 -2.40% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 15Y -0.286 - -0.283 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Germany 10Y -0.465 - -0.465 -0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Germany 20Y -0.247 - -0.226 -0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Germany 25Y -0.156 - -0.135 -0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Germany 30Y -0.057 - -0.057 -0.057 0.01 -21.05% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی