آلمان
آلمان

Midcap

11,295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
563 (5.24%)
تغییر ۳ ماهه
1,382 (13.95%)
تغییر ۶ ماهه
3,187 (39.30%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.663 0.663 0.661 0.683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۰۴
Germany 6M 0.674 0.674 0.669 0.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Germany 9M 0.62 0.62 0.62 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 1Y 0.66 0.66 0.652 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Germany 2Y 0.75 0.75 0.734 0.751 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 3Y 0.808 0.805 0.805 0.816 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۳۳
Germany 4Y 0.783 0.781 0.779 0.797 0.01 1.63% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Germany 5Y 0.726 0.726 0.726 0.726 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Germany 6Y 0.704 0.704 0.668 0.706 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
Germany 7Y 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Germany 8Y 0.592 0.592 0.592 0.592 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Germany 9Y 0.527 0.527 0.495 0.528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Germany 15Y 0.186 0.186 0.186 0.186 0.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Germany 10Y 0.445 0.445 0.413 0.446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Germany 20Y 0.223 0.222 0.215 0.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۹:۰۴
Germany 25Y 0.064 0.061 0.057 0.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Germany 30Y 0.031 0.032 0.031 0.032 0.00 6.45% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی