شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

6,408
قیمت روز
265 (4.31%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:08
3,164 (33.05%)
تغییر ۳ ماهه
2,217 (25.70%)
تغییر ۶ ماهه
2,277 (26.22%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.688 - -0.688 -0.688 0.03 -4.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Germany 6M -0.666 -0.668 -0.662 -0.702 0.01 -1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 9M -0.65 -0.663 -0.649 -0.693 0.02 -3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Germany 1Y -0.646 -0.647 -0.637 -0.672 0.02 -2.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
Germany 2Y -0.662 -0.664 -0.654 -0.68 0.00 -0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 3Y -0.67 -0.673 -0.658 -0.681 0.01 -1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 4Y -0.646 -0.65 -0.627 -0.653 0.00 -0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 5Y -0.609 -0.614 -0.584 -0.615 0.01 -0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 6Y -0.606 -0.611 -0.582 -0.612 0.00 -0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 7Y -0.577 -0.581 -0.552 -0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 8Y -0.518 -0.521 -0.504 -0.538 0.01 -1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 9Y -0.48 -0.484 -0.46 -0.487 0.01 -1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 15Y -0.348 -0.35 -0.324 -0.369 0.01 -2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 10Y -0.421 -0.425 -0.406 -0.441 0.01 -3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 20Y -0.211 -0.213 -0.195 -0.239 0.02 -10.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰
Germany 25Y -0.109 -0.11 -0.092 -0.138 0.02 -15.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
Germany 30Y -0.02 -0.021 -0.003 -0.05 0.02 -54.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی