شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,074
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:34:51
1,087 (15.56%)
تغییر ۳ ماهه
1,660 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
425 (5.00%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.576 -0.58 -0.576 -0.59 0.00 -0.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 6M -0.607 -0.604 -0.604 -0.607 0.01 -1.15% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 9M -0.588 -0.583 -0.583 -0.589 0.00 -0.51% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 1Y -0.586 -0.584 -0.584 -0.586 0.00 -0.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 2Y -0.714 -0.717 -0.714 -0.718 0.00 -0.28% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 3Y -0.766 -0.771 -0.766 -0.774 0.01 -0.65% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 4Y -0.763 -0.761 -0.761 -0.773 0.01 -1.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 5Y -0.73 -0.731 -0.73 -0.744 0.01 -1.48% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 6Y -0.737 -0.739 -0.737 -0.739 0.01 -1.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 7Y -0.673 -0.675 -0.673 -0.676 0.01 -1.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 8Y -0.667 -0.668 -0.667 -0.676 0.01 -1.48% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 9Y -0.614 -0.613 -0.613 -0.628 0.01 -1.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 15Y -0.365 -0.366 -0.365 -0.366 0.00 -1.08% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 10Y -0.552 -0.551 -0.551 -0.552 0.01 -1.43% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 20Y -0.332 -0.331 -0.331 -0.334 0.01 -2.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 25Y -0.248 -0.247 -0.247 -0.249 0.01 -3.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
Germany 30Y -0.141 -0.14 -0.14 -0.15 0.01 -7.84% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی