فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:20
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.69%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

8,286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
355 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,371 (19.83%)
تغییر ۶ ماهه
2,226 (36.73%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
France 1M 0.669 0.669 0.669 0.669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۳
France 3M 0.64 0.64 0.639 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۴
France 6M 0.692 0.692 0.689 0.692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۳
France 9M 0.659 0.659 0.659 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۳۴
France 1Y 0.64 0.64 0.633 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
France 2Y 0.711 0.711 0.699 0.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
France 3Y 0.714 0.714 0.696 0.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
France 4Y 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 5Y 0.609 0.609 0.59 0.609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
France 6Y 0.519 0.519 0.519 0.519 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
France 7Y 0.432 0.4315 0.4315 0.432 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
France 8Y 0.329 0.329 0.329 0.329 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 9Y 0.186 0.186 0.186 0.186 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 10Y 0.094 0.094 0.094 0.094 0.00 2.13% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 15Y 0.191 0.191 0.191 0.191 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 20Y 0.35 0.35 0.341 0.369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
France 25Y 0.482 0.482 0.482 0.482 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 30Y 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
France 50Y 0.868 0.868 0.868 0.868 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی