شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,059
قیمت روز
8 (0.2%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:46
213 (5.54%)
تغییر ۳ ماهه
456 (12.66%)
تغییر ۶ ماهه
836 (25.94%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,164
قیمت روز
73 (1.04%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:33:43
268 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
324 (4.73%)
تغییر ۶ ماهه
1,155 (19.22%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.591 -0.574 -0.561 -0.591 0.03 -4.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
France 1Y -0.576 -0.577 -0.573 -0.581 0.00 -0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
France 2Y -0.589 -0.587 -0.587 -0.602 0.01 -2.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 3M -0.573 -0.569 -0.569 -0.577 0.00 -0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۴
France 3Y -0.552 -0.551 -0.55 -0.589 0.04 -6.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 4Y -0.512 -0.51 -0.509 -0.565 0.05 -8.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 5Y -0.43 -0.428 -0.427 -0.492 0.06 -11.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 6M -0.58 -0.576 -0.57 -0.582 0.00 -0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
France 6Y -0.368 -0.367 -0.365 -0.416 0.04 -10.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 7Y -0.276 -0.277 -0.2745 -0.344 0.07 -20.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 8Y -0.215 -0.214 -0.21 -0.314 0.09 -30.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 9M -0.588 -0.584 -0.578 -0.588 0.03 -5.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
France 9Y -0.135 -0.134 -0.132 -0.182 0.08 -36.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 10Y -0.091 -0.088 -0.088 -0.14 0.04 -29.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
France 15Y 0.17 0.171 0.125 0.172 0.03 23.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 20Y 0.389 0.388 0.345 0.392 0.03 8.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 25Y 0.56 0.565 0.521 0.569 0.03 4.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 0.705 0.704 0.658 0.708 0.02 3.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 50Y 0.853 0.852 0.807 0.853 0.03 3.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴