فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 11:01:41
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
4,231 (99.18%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
175 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
951 (15.39%)
تغییر ۶ ماهه
433 (6.46%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
France 1M 0.616 0.616 0.611 0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
France 3M 0.566 0.566 0.566 0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
France 6M 0.644 0.644 0.595 0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
France 9M 0.622 0.622 0.621 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
France 1Y 0.569 0.569 0.564 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 2Y 0.634 0.634 0.634 0.634 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
France 3Y 0.569 0.569 0.515 0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
France 4Y 0.514 0.514 0.449 0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
France 5Y 0.429 0.429 0.357 0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
France 6Y 0.343 0.343 0.269 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
France 7Y 0.2555 0.2555 0.177 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
France 8Y 0.154 0.154 0.077 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 9Y 0.091 0.091 0.01 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 10Y 0.025 0.025 0.008 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 15Y 0.268 0.268 0.259 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 20Y 0.406 0.406 0.395 0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
France 25Y 0.531 0.531 0.519 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 30Y 0.726 0.726 0.712 0.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
France 50Y 0.909 0.909 0.891 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی