شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1473
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:50:07
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

252
قیمت روز
2 (0.79%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
13 (5.44%)
تغییر ۳ ماهه
26 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
49 (24.14%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,653
قیمت روز
11 (0.66%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:34:00
187 (12.75%)
تغییر ۳ ماهه
206 (14.22%)
تغییر ۶ ماهه
352 (27.03%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰