شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0436
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 07:26:05
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

850
قیمت روز
9 (1.06%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
32 (3.91%)
تغییر ۳ ماهه
75 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
150 (21.43%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:34:44
45 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
37 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
78 (7.56%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.877 - 1.724 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Czech Republic 2Y 1.665 - 1.656 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 3Y 1.645 - 1.581 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
Czech Republic 4Y 1.548 - 1.512 1.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 5Y 1.48 - 1.411 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 6Y 1.522 - 1.468 1.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 1.544 - 1.474 1.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 8Y 1.543 - 1.487 1.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 9Y 1.508 - 1.453 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 10Y 1.5 - 1.483 1.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 15Y 1.505 - 1.446 1.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 20Y 1.605 - 1.569 1.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 50Y 2.227 - 2.202 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴