کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7949
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:22:10
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.26%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,212
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:04:53
57 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
164 (15.60%)
تغییر ۶ ماهه
246 (25.46%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.159 0.159 0.151 0.167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۳
Canada 2M 0.147 0.147 0.147 0.147 0.01 5.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 3M 0.167 0.167 0.165 0.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Canada 6M 0.179 0.179 0.172 0.186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Canada 1Y 0.274 0.274 0.274 0.274 0.01 1.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Canada 2Y 0.444 0.444 0.44 0.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Canada 3Y 0.543 0.543 0.54 0.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Canada 4Y 0.705 0.702 0.701 0.705 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 5Y 0.776 0.774 0.774 0.776 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 7Y 0.941 0.938 0.938 0.941 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 10Y 1.171 1.167 1.167 1.171 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 20Y 1.594 1.592 1.592 1.594 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 30Y 1.75 1.747 1.747 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی