شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7609
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:15:12
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.59%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,049
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
71 (7.29%)
تغییر ۳ ماهه
57 (5.79%)
تغییر ۶ ماهه
135 (14.82%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.643 1.671 1.628 1.671 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 1Y 1.636 1.634 1.634 1.646 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Canada 2M 1.653 1.644 1.644 1.653 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Canada 2Y 1.504 1.506 1.504 1.52 0.02 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 3M 1.647 - 1.646 1.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Canada 3Y 1.48 1.482 1.48 1.5 0.02 1.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 4Y 1.442 1.45 1.442 1.464 0.02 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 5Y 1.406 1.407 1.406 1.435 0.03 2.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 6M 1.651 1.654 1.646 1.654 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Canada 7Y 1.399 1.401 1.399 1.43 0.03 2.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 10Y 1.382 1.386 1.382 1.428 0.04 3.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 20Y 1.49 1.493 1.49 1.541 0.05 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 30Y 1.518 1.521 1.518 1.561 0.05 2.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲