کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7527
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 02:21:13
0 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.27%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

969
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 00:30:55
22 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
175 (22.09%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.46%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.14 - 0.135 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۱
Canada 2M 0.138 - 0.131 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 3M 0.118 - 0.118 0.118 0.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Canada 6M 0.146 - 0.146 0.146 0.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Canada 1Y 0.194 - 0.194 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۱
Canada 2Y 0.243 - 0.243 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۰۱
Canada 3Y 0.253 - 0.253 0.253 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
Canada 4Y 0.276 - 0.276 0.276 0.01 2.17% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
Canada 5Y 0.348 - 0.348 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Canada 7Y 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
Canada 10Y 0.551 - 0.551 0.551 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
Canada 20Y 0.819 - 0.819 0.819 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
Canada 30Y 1.103 - 1.103 1.103 0.01 0.55% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی