کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.8276
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 18:39:09
0 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.30%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,154
قیمت روز
6 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 18:32:17
58 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
159 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
276 (31.42%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.122 0.104 0.061 0.122 0.07 121.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۲
Canada 2M 0.059 0.049 0.047 0.073 0.00 6.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
Canada 3M 0.089 0.093 0.084 0.111 0.02 17.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Canada 6M 0.128 0.12 0.12 0.152 0.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Canada 1Y 0.163 0.191 0.163 0.216 0.04 25.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
Canada 2Y 0.324 0.327 0.291 0.334 0.03 10.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
Canada 3Y 0.524 0.531 0.485 0.542 0.04 7.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
Canada 4Y 0.808 0.812 0.765 0.853 0.04 5.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Canada 5Y 0.928 0.93 0.883 0.975 0.04 4.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Canada 7Y 1.217 1.221 1.187 1.29 0.03 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Canada 10Y 1.547 1.551 1.515 1.619 0.03 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Canada 20Y 1.997 2.001 1.954 2.05 0.05 2.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Canada 30Y 2.176 2.178 2.125 2.22 0.05 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی