شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.563
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:43:03
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.61%)
نوسان سالیانه

BGBX40

422
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 22:00:59
140 (24.93%)
تغییر ۳ ماهه
153 (26.61%)
تغییر ۶ ماهه
153 (26.59%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.66 - -0.66 -0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Bulgaria 1Y -0.212 - -0.212 -0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۰۰
Bulgaria 3Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۳۰
Bulgaria 5Y -0.207 - -0.207 -0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۰۰
Bulgaria 7Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.215 - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی