شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5649
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 15:01:26
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.74%)
نوسان سالیانه

BGBX40

585
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:34:00
21 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.20%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Bulgaria 1Y -0.458 - -0.458 -0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 3Y -0.241 - -0.241 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 5Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Bulgaria 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳