برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.179
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:49:22
0 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

231
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
2 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.81%)
تغییر ۶ ماهه
57 (32.76%)
نوسان سالیانه

Tag Along

18,325
قیمت روز
78 (0.43%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:32:00
64 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
1,856 (11.27%)
تغییر ۶ ماهه
1,201 (7.01%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 2.233 2.233 2.169 2.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 6M 2.617 2.617 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 9M 3.705 3.705 3.574 3.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 1Y 4.306 4.306 4.127 4.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 2Y 6.086 6.086 5.902 6.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 3Y 6.263 6.263 6.263 6.263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Brazil 5Y 7.188 7.188 7.188 7.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 8Y 8.217 8.217 7.833 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 10Y 8.103 8.103 8.103 8.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی