شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2392
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:43:20
0 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

155
قیمت روز
1 (0.65%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:35
12 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
27 (21.09%)
تغییر ۶ ماهه
40 (34.78%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,284
قیمت روز
188 (0.98%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:32:26
1,791 (10.24%)
تغییر ۳ ماهه
2,103 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
3,167 (19.65%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.469 - 4.469 4.469 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۱
Brazil 2Y 4.853 4.846 4.846 4.853 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Brazil 3M 4.253 4.259 4.253 4.259 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Brazil 3Y 5.306 5.169 5.169 5.306 0.04 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Brazil 5Y 6.191 6.208 6.191 6.208 0.05 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Brazil 6M 4.223 - 4.223 4.223 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Brazil 8Y 6.553 - 6.553 6.553 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۱
Brazil 9M 4.27 - 4.27 4.27 0.03 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۱
Brazil 10Y 6.697 6.717 6.697 6.717 0.06 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲