بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:35
692 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
2,131 (22.83%)
تغییر ۶ ماهه
2,961 (34.81%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.64 0.64 0.64 0.662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 3M 0.625 0.625 0.62 0.628 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 6M 0.636 0.636 0.632 0.639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9M 0.633 0.633 0.618 0.636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Belgium 1Y 0.621 0.621 0.621 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Belgium 2Y 0.664 0.664 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 3Y 0.614 0.614 0.614 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 4Y 0.556 0.556 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Belgium 5Y 0.47 0.47 0.466 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 6Y 0.378 0.378 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 7Y 0.293 0.293 0.287 0.293 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 8Y 0.184 0.184 0.184 0.184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Belgium 9Y 0.082 0.082 0.081 0.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Belgium 10Y 0.057 0.057 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Belgium 15Y 0.204 0.204 0.204 0.211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Belgium 20Y 0.538 0.538 0.538 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی