بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:56
846 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
1,475 (13.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,996 (31.50%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.639 0.639 0.634 0.647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 3M 0.641 0.641 0.641 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 6M 0.663 0.663 0.662 0.667 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 9M 0.684 0.684 0.674 0.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 1Y 0.654 0.654 0.652 0.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Belgium 2Y 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Belgium 3Y 0.768 0.766 0.766 0.768 0.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Belgium 4Y 0.735 0.735 0.735 0.735 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 5Y 0.663 0.663 0.663 0.663 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 6Y 0.607 0.607 0.579 0.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
Belgium 7Y 0.513 0.514 0.513 0.514 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۰۴
Belgium 8Y 0.407 0.407 0.407 0.407 0.00 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 9Y 0.316 0.316 0.316 0.316 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 10Y 0.162 0.162 0.162 0.162 0.00 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 15Y 0.011 0.011 0.011 0.011 0.00 9.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۳۴
Belgium 20Y 0.335 0.336 0.335 0.338 0.01 1.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی