شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,827
قیمت روز
105 (1.07%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 12:03:53
1,201 (13.93%)
تغییر ۳ ماهه
1,419 (12.62%)
تغییر ۶ ماهه
174 (1.74%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.567 -0.568 -0.567 -0.577 0.01 -0.88% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 3M -0.547 -0.557 -0.547 -0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 6M -0.557 -0.558 -0.549 -0.558 0.01 -1.44% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 9M -0.56 -0.559 -0.559 -0.563 0.01 -1.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 1Y -0.561 -0.562 -0.561 -0.565 0.00 -0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 2Y -0.642 -0.638 -0.622 -0.642 0.01 -1.09% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 3Y -0.585 -0.581 -0.581 -0.593 0.01 -1.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 4Y -0.536 -0.53 -0.522 -0.536 0.01 -1.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 5Y -0.487 -0.483 -0.475 -0.487 0.01 -1.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 6Y -0.419 -0.415 -0.415 -0.429 0.01 -1.91% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 7Y -0.298 -0.296 -0.287 -0.298 0.01 -3.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 8Y -0.298 -0.288 -0.28 -0.298 0.01 -3.69% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 9Y -0.211 -0.206 -0.196 -0.211 0.01 -5.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 10Y -0.138 -0.135 -0.124 -0.138 0.01 -8.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 15Y 0.08 0.086 0.08 0.101 0.02 27.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 20Y 0.4 0.406 0.4 0.406 0.02 5.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی