شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

8,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:57
3,089 (27.44%)
تغییر ۳ ماهه
1,865 (18.59%)
تغییر ۶ ماهه
2,116 (20.57%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.487 - -0.487 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Belgium 3M -0.489 - -0.47 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Belgium 6M -0.536 - -0.533 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Belgium 9M -0.504 - -0.502 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
Belgium 1Y -0.509 - -0.506 -0.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Belgium 2Y -0.473 - -0.466 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 3Y -0.379 - -0.379 -0.379 0.00 -0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Belgium 4Y -0.281 - -0.259 -0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Belgium 5Y -0.183 - -0.165 -0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 6Y -0.128 - -0.128 -0.128 0.01 -3.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Belgium 7Y -0.042 - -0.013 -0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 8Y -0.028 - -0.011 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Belgium 9Y 0.058 - 0.034 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 10Y 0.126 - 0.081 0.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 15Y 0.323 - 0.292 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Belgium 20Y 0.617 - 0.597 0.667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی