بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,715
قیمت روز
108 (1.02%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 20:31:51
1,534 (16.71%)
تغییر ۳ ماهه
905 (9.23%)
تغییر ۶ ماهه
575 (5.09%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.62 0.619 0.619 0.624 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 3M 0.618 0.623 0.615 0.623 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Belgium 6M 0.628 0.627 0.618 0.628 0.01 1.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Belgium 9M 0.627 0.631 0.625 0.631 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Belgium 1Y 0.622 0.623 0.622 0.623 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Belgium 2Y 0.667 0.67 0.664 0.674 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 3Y 0.696 0.703 0.669 0.712 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 4Y 0.687 0.689 0.684 0.701 0.01 1.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 5Y 0.658 0.663 0.656 0.678 0.01 0.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 6Y 0.632 0.633 0.629 0.648 0.01 1.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 7Y 0.536 0.532 0.532 0.55 0.01 1.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 8Y 0.523 0.528 0.523 0.544 0.01 2.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 9Y 0.42 0.425 0.42 0.44 0.02 3.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 10Y 0.351 0.355 0.351 0.37 0.02 4.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 15Y 0.131 0.133 0.129 0.158 0.02 13.82% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 20Y 0.166 0.164 0.139 0.169 0.02 16.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی