شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 15:51:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,183
قیمت روز
4 (0.13%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:41
147 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
341 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
595 (22.99%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,544
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:34:38
105 (6.38%)
تغییر ۳ ماهه
296 (16.08%)
تغییر ۶ ماهه
503 (24.58%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 8.135 - 8.135 8.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 2Y 8.445 - 8.445 8.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 3M 7.195 - 7.195 7.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 5Y 9.07 - 9.07 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 6M 7.975 - 7.975 7.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 10Y 9.365 - 9.365 9.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 15Y 9.555 - 9.555 9.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 20Y 9.655 - 9.655 9.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۴