شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:30:52
599 (41.06%)
تغییر ۳ ماهه
510 (37.26%)
تغییر ۶ ماهه
586 (40.54%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.609 -0.596 -0.59 -0.609 0.08 -13.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
Austria 2Y -0.624 -0.628 -0.596 -0.628 0.04 -5.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 3Y -0.534 -0.545 -0.531 -0.556 0.03 -4.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 4Y -0.487 -0.482 -0.468 -0.526 0.01 -2.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 5Y -0.382 -0.406 -0.36 -0.476 0.05 -13.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 6Y -0.298 -0.305 -0.273 -0.355 0.03 -9.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 7Y -0.247 -0.244 -0.23 -0.247 0.03 -12.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Austria 8Y -0.174 -0.178 -0.139 -0.185 0.02 -13.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 9Y -0.135 -0.138 -0.119 -0.156 0.02 -16.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 10Y -0.085 -0.086 -0.069 -0.102 0.02 -27.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 15Y 0.123 0.122 0.109 0.157 0.02 17.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 20Y 0.168 0.172 0.15 0.198 0.03 16.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 25Y 0.298 0.295 0.28 0.331 0.03 9.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 30Y 0.386 0.389 0.381 0.433 0.04 10.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
Austria 50Y 0.527 0.521 0.502 0.555 0.03 5.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی