شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,419
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:03:23
14 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
40 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.37%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.579 -0.587 -0.579 -0.649 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 2Y -0.581 -0.586 -0.581 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 3Y -0.56 -0.565 -0.557 -0.568 0.01 -0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Austria 4Y -0.515 -0.517 -0.512 -0.518 0.01 -1.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Austria 5Y -0.439 -0.436 -0.423 -0.442 0.01 -1.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 6Y -0.351 -0.355 -0.345 -0.358 0.01 -2.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 7Y -0.283 -0.282 -0.274 -0.288 0.01 -3.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 8Y -0.248 -0.242 -0.233 -0.251 0.01 -4.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 9Y -0.178 -0.18 -0.165 -0.186 0.01 -7.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 10Y -0.109 -0.108 -0.093 -0.114 0.02 -16.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 15Y 0.168 0.163 0.158 0.18 0.01 6.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Austria 20Y 0.24 0.234 0.229 0.246 0.01 4.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Austria 25Y 0.411 0.412 0.397 0.416 0.01 1.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 30Y 0.503 0.507 0.489 0.508 0.01 1.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Austria 50Y 0.654 0.655 0.635 0.655 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳