اتریش
اتریش

ATX Prime

1,526
قیمت روز
5 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:04:24
217 (16.55%)
تغییر ۳ ماهه
451 (42.00%)
تغییر ۶ ماهه
551 (56.45%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.847 0.856 0.768 0.861 0.07 8.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 1Y 0.64 0.648 0.64 0.666 0.03 4.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 2Y 0.607 0.611 0.607 0.644 0.04 6.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 3Y 0.552 0.555 0.552 0.605 0.05 8.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 4Y 0.468 0.459 0.459 0.525 0.05 9.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 5Y 0.37 0.366 0.364 0.424 0.07 15.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 6Y 0.322 0.323 0.319 0.39 0.06 15.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 7Y 0.223 0.222 0.221 0.293 0.07 23.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 8Y 0.094 0.102 0.093 0.172 0.09 49.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 9Y 0.014 0.021 0.009 0.021 0.07 123.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 10Y 0.112 0.113 0.032 0.121 0.07 173.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 15Y 0.375 0.37 0.29 0.384 0.08 28.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 20Y 0.572 0.573 0.493 0.58 0.07 14.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 25Y 0.685 0.687 0.604 0.698 0.08 12.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 30Y 0.757 0.762 0.678 0.769 0.08 11.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی