اتریش
اتریش

ATX Prime

1,652
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 23:06:33
105 (6.77%)
تغییر ۳ ماهه
256 (18.32%)
تغییر ۶ ماهه
681 (70.09%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.668 0.668 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۵
Austria 1Y 0.623 0.623 0.622 0.624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Austria 2Y 0.767 0.767 0.762 0.774 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 3Y 0.697 0.697 0.691 0.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Austria 4Y 0.635 0.635 0.632 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Austria 5Y 0.52 0.52 0.517 0.532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
Austria 6Y 0.479 0.479 0.479 0.479 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Austria 7Y 0.382 0.382 0.379 0.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Austria 8Y 0.253 0.253 0.247 0.267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Austria 9Y 0.154 0.154 0.147 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 10Y 0.069 0.069 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۵
Austria 15Y 0.195 0.195 0.176 0.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Austria 20Y 0.408 0.408 0.408 0.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Austria 25Y 0.492 0.492 0.492 0.493 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۵
Austria 30Y 0.567 0.567 0.567 0.569 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی