شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 23:01:41
126 (13.78%)
تغییر ۳ ماهه
416 (28.60%)
تغییر ۶ ماهه
358 (25.62%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.584 - -0.584 -0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 2Y -0.628 - -0.628 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 3Y -0.604 - -0.595 -0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 4Y -0.579 - -0.579 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 5Y -0.54 - -0.521 -0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 6Y -0.477 - -0.477 -0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 7Y -0.44 - -0.436 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Austria 8Y -0.383 - -0.383 -0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 9Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 10Y -0.264 - -0.264 -0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 15Y -0.071 - -0.06 -0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 20Y 0.003 - 0.003 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Austria 25Y 0.133 - 0.133 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Austria 30Y 0.216 - 0.216 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Austria 50Y 0.345 - 0.345 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی