اتریش
اتریش

ATX Prime

1,324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 23:02:25
154 (13.20%)
تغییر ۳ ماهه
308 (30.31%)
تغییر ۶ ماهه
60 (4.74%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.556 0.556 0.542 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 1Y 0.632 0.632 0.632 0.632 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Austria 2Y 0.596 0.596 0.572 0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Austria 3Y 0.567 0.567 0.567 0.567 0.01 0.88% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Austria 4Y 0.509 0.509 0.436 0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
Austria 5Y 0.431 0.431 0.368 0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 6Y 0.404 0.405 0.404 0.405 0.01 1.73% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Austria 7Y 0.3 0.3 0.255 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 8Y 0.212 0.212 0.166 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
Austria 9Y 0.127 0.127 0.052 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 10Y 0.045 0.045 0.045 0.045 0.00 2.17% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Austria 15Y 0.16 0.16 0.146 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 20Y 0.328 0.328 0.303 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 25Y 0.405 0.405 0.387 0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 30Y 0.461 0.461 0.461 0.461 0.01 2.17% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی