شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0167
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:22:48
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (27.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (38.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,238
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
99 (4.63%)
تغییر ۳ ماهه
780 (53.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,093 (95.46%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

39,918
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:31:49
5,396 (15.63%)
تغییر ۳ ماهه
1,669 (4.01%)
تغییر ۶ ماهه
5,107 (14.67%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 31.38 - 31.38 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲:۳۱
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 31.38 - 31.38 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲:۳۱