تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

منظور از نرخ ارز سنا، نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط