تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

با توجه به چند نرخی شدن ارز در ایران به قیمتی که در بازار آزاد بصورت روزانه در بین دلالان و مردم خرید و فروش میشود را ارز آزاد می گویند که شرایط سیاسی و اقتصادی جهان و همچنین شرایط اقتصادی داخلی و بانک مرکزی بسیار در تعین این نرخ کلیدی ی باشد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط