A

تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

Absolute Advantage
مزیت مطلق

Abundant
فراوان

Abundant Factor
عامل فراوان

Acceleration Principle
اصل شتاب

Accountability
حساب پذیری

Accumulation
انباشت، انباشت سرمایه

Actuarially Fair
منصفانه بر اساس بیمه سنجی

Actuary
بیمه سنجی، بیمه سنج

Ad Valorem Taxes
مالیات بر حسب قیمت

Adding Up Condition
شرط جمعبندی

Adjustable Peg
تثبیت شده قابل تعدیل

Adverse Selection
کژ گزینی

Adverse Selection
کژگزینی

Adverse Supply Shock
تکانۀ نامساعد عرضه

Adverse Terms Of Trade
رابطۀ مبادلۀ نامساعد

Affiliates
شرکت های تابعه

Agent
کار گذار

Agglomeration
تجمع منطقه ای

Aggregate
هم‌فزون

Aggregate Commodity
سبد کالای جمعی

Aggregate Demand
تقاضای کل - تقاضای جمعی

Aggregate Supply
عرضه کل - عرضه جمعی

Aggregation
برهم افزائی

Aggregation
هم‌فزونی

Aggregation
هم افزایی - جمعی

Algorithm
خوارزمیک، الگوریتم

Allowance
مقرری، مستمری

Amortization
کاهیدن(مانند کاهش تدریجی و یک نواخت بدهی از طریق باز پرداخت اقساط)، ازمیان رفتگی

Anarchy
بیدولتی

Animal Spirit
شّم حیوانی

Antidumping Measures
اقدامات ضد دامپينگ

Apportionment
تسهیم

Appreciation
بهافزونی

Appreciation
تقویت پول

Approach
رهیافت

Arbitrage
بهاورزی

Aspirations
تمنیات، آمال

Asset
داراک

Asset Pricing Theory
نظریه قیمت‌گذاری دارایی

Asset/Endowment
داشته - دارايي

Assets
دارایی‌ها

Assets
دارایی ها

Assignment Problem
مسئله انتصاب

Assumption
فرض، پنداشت

Asymmetric Information
اطلاعات نا متقارن

Atomistic Competition
رقابت ذره ای

Auction
حراج1، مزایده

Auctioneer
حراجکار

Autarky
درغياب تجارت ، انزوا

Auxiliary Hypothesis
فرضیه کمکی

Axiom
بن داشت، اصول بدیهی

A Round Financing تامین مالی دوره الف
تامین مالی دوره الف "A" Round Financing اولین دوره تامین مالی نهادهای کسب و کار بخصوص شرکت‌های Private Equity و Venture capital است.

در تامین مالی دوره الف یا سری الف تامین مالی، افراد سرمایه‌گذار در شرکت‌های Private Equity معمولا این سرمایه‌گذاری را در قالب سهام ممتاز قابل تبدیل (Convertible preferred stock) انجام می‌دهند.

تامین مالی سری اول معمولا پس از مرحله تامین مالی "تایید ایده" انجام می‌پذیرد که در آن مرحله موسسین با جمع‌آوری منابع اولیه قابلیت سرمایه‌گذاری در طرح یا شرکت را به اثبات رسانده‌اند.

A-Credit یا رتبه اعتباری الف
رتبه اعتباری الف A-Credit بالاترین رتبه اعتباری موجود که از سوی اعطا کننده تسهیلات به دریافت‌کننده تسهیلات اعطا می‌گردد.

اعطا کنندگان تسهیلات یا تامین کنندگان مالی از رتبه های اعتباری در راستای تعیین کیفیت مالی و قابلیت بازپرداخت گیرنده تسهیلات استفاده می‌کنند.

در بانکداری غربی بطور معمول دریافت‌کنندگان اعتباری با رتبه بالاتر می‌توانند تسهیلات را با نرخ سود پایین‌تری دریافت نمایند. تعیین رتبه اعتباری بر اساس فاکتورهای مختلف مالی و اقتصادی آن نهاد اعتبار گیرنده صورت می‌پذیرد. از جمله این فاکتورها میتوان به نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به ارزش شرکت و معوقات شرکت اشاره نمود.

ADP National Employment Report گزارش نرخ اشتغال
گزارش نرخ اشتغال ADP National Employment Report این گزارش حاکی از نرخ اشتغال در بخش خصوصی در سطح ملی است که شامل بخش کشاورزی نمی‌شود.

این گزارش با در نظر گرفتن تقریبا 24 میلیون کارمند در 19 صنعت اصلی در کشورهای آمریکای شمالی حاکی از حرکت و جابجایی در بازار کاری و کارمندان بین صنایع در کشورهای آمریکای شمالی دارد.

AMEX
شکل مخفف بازار American Stock Exchange
AMS
شکل مخفف بازار Euronext Amsterdam
ASP) Application Service Provider)
تامین‌کننده خدمات نرم‌افزاری
ASX
شکل مخفف بازار Australian Securities Exchange
Abandonment Value ارزش متارکه یا رهاسازی
ارزش متارکه یا رهاسازی Abandonment Value به ارزش پروژه یا دارایی در صورت نقدشدن گویند. ارزش متارکه به قیمت نقد پروژه نیز گفته می‌شود.

این ارزش زمانی مهم تلقی می‌گردد که شرکت در زمان تحلیل مالی پروژه متوجه تنزل قیمت آن شود. در این مواقع شرکت‌ها تصمیم به نقد‌شوندگی طرح گرفته و آن را بفروش می‌رسانند.

Ability to Pay قدرت پرداخت
قدرت پرداخت Ability to Pay بیانگر قدرت پرداخت مالیات با توجه به سطح درآمد یا دارایی شخص حقیقی یا حقوقی است.

بسیاری از کشورها بر اساس این اصل دستورالعمل‌های مالیاتی خود را بصورت پله کانی طراحی کرده‌اند، بدین صورت که شخص با درامد بیشتر درصد مالیاتی بالاتری را نسبت به شخص کم درآمد تر پرداخت می‌نماید.

از طرفی فارق از بحث مالیاتی قدرت پرداخت یکی از عوامل تعیین کننده در اعطای تسهیلات نیز می‌باشد. در اعطای تسهیلات قدرت پرداخت بر اساس درآمد شخص و مبلغ قسط پرداختی تعیین می‌شود. در این موارد از آن بعنوان قدرت بازپرداخت نیز یاد می‌شود.

Abnormal return بازده غیر عادی
بازده غیر عادی Abnormal return واژه‌ای است برای توصیف بازده سرمایه یا دارایی که دور از بازده مورد انتظار باشد.

بازده مورد انتظار بر مبنای مدل قیمت‌گذاری دارایی (Asset Pricing Model) می‌باشد. بازده غیر عادی می‌تواند خوب یا بد تلقی گردد و مبنای آن بیشتر یا کمتر بودن از سود یا بازده مورد انتظار شرکت است.

Acquirer, Acquiring Bank, Merchant Bank
بانک یا موسسه مالی است که به‌عنوان عضو ویزا یا مسترکارت دارای مجوز صدور حساب پذیرندگان برای پذیرش کارت اعتباری است. بانک عامل در هنگام انجام تراکنش کارت اعتباری، وجوه را از دارنده‌کارت دریافت و آن‌را به حساب جاری پذیرندگان واریز می‌کند.
Angel investor فرشته سرمایه گذار
فرشته سرمایه‌گذار یا Angel investor - فرشته سرمایه گذار به آن دسته از سرمایه گذارانی گویند که تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارت آپ یا در شرف تاسیس دارند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند تنها بصورت تزریق یکباره و یا چندباره باشد.

تفاوت اصلی فرشته سرمایه‌گذار با سایر سرمایه‌گذاران در کسب و کارهای مختلف در آن است که شرایط این سرمایه‌گذار در تامین مالی بسیار آسان‌تر و انعطاف‌پذیرتر در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران می‌باشد. 
در واقع شخص سرمایه‌گذار قصد تامین مالی شخص صاحب کسب و کار (و یا صاحب ایده) را دارد و هدف وی به نتیجه رساندن و موفقیت آن کسب و کار است. 
این همچنان به آن معنا است که شخص سرمایه‌گذار قصد سرمایه‌گذاری بر روی شخص را دارد تا آن کسب و کار خاص. 
از دید سرمایه گذاری، فرشته سرمایه گذار دقیقا در مقابل venture capitalist می‌باشد.

Automated Teller Machine
دستگاه خودپرداز که به اختصار ATM خوانده می‌شود. دارنده کارت با قرار دادن کارت پلاستیکی خود در جایگاه و وارد کردن پین (PIN: Personal Identification Number) وجه مورد نظر خود را دریافت می‌کند (ATM)
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط