تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر آن، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط