تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از سوی خریداران آن را برای فروش ارائه کنند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط