تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
1. بازار فرابورس هيچ مكان فيزيكي متمركز و خاصي ندارد كه داد و ستدكنندگان يا متخصصين همچون بورس هاي كلاسيك گرد هم آيند.

2. قوانين استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذير مي باشند يعني قوانين معمولاً ناشي از توافق طرفين مي باشد.

3. ساعات كار فرابورس از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.

4. در بازارهاي فرابورسي با توجه به اينكه شرايط معاملات با نظر طرفين تعيين مي گردد مزايايي از قبيل شفافيت قيمت ها و كاهش ريسك وجود ندارد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط