تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
در راستاي توسعه فعاليت بازار سرمايه در تاريخ 22/08/1387 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولين شركت براي اين منظور به نام شركت فرابورس ايران به ثبت رسيد. بازار فرابورس بازاري منعطف و در عين حال تحت نظارت دقيق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. بازار فرابورس بازاري بدون مركزيت مشخص است كه شركت كنندگان از طريق تلفن يا ابزارهاي الكترونيكي ديگر خريد و فروش را انجام مي دهند. مدل ايجاد فرابورس، الهام گرفته از برخي بورس هاي پيشرفته، بورس هايي با ساختار مشابه و نيز تجربيات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. شركت فرابورس ايران با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشي به دارايي هاي مالي منتشر و مورد مبادله در بازار سرمايه ايجاد گرديد. نام اين بازار در ايران از معادل انگليسي ( Over The Counter ) گرفته شده است. به همين دليل به اين بازار اختصاراً ( OTC ) نيز گفته مي شود.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط