تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
با فشردن همزمان چند کلید با هم میتوانید به سرعت و بدون نیاز به استفاده از منوها و نوار ابزارها، دستورات مورد نظر را فراخوانی کنید. این کلیدها میتوانند برای فراخوانی اجزای پنجره راهبر (Navigator) به غیر از بخش حسابها ( Accounts ) مورد استفاده قرار بگیرند. برای تعریف یک کلید میانبر، از منوی کلیک راست هر آیتم، دستور » Set hotkey« را انتخاب کنید.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط