تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
اين كانسار در 80 كيلومتري شمال غرب شهرستان نهبندان به مختصات "35' 17°59 طول شرقي و " 31 '00 °32عرض ...


-موقعيت جغرافيايي :


 اين كانسار در 80 كيلومتري شمال غرب شهرستان نهبندان به مختصات "35' 17°59 طول شرقي و " 31 '00 °32عرض شمالي واقع شده است.

- زمين شناسي:

 اين محدوده اكتشافي شامل دو بخش مي باشد. يكي محدوده معدن مس متروكه و دومي محدوده رگه هاي كربناتي ـ سيليسي كه در آن نفوذ كرده اند. بر روي محدوده اول كه وسعتي در حدود يك هكتار را در برگرفته دو گمانه و بر روي محدودهدوم كه داراي رگه هاي كربناتي ـ سيليسي حاوي كاني سازي طلا يك گمانه حفر شده است.

- عمليات اكتشافي انجام شده:

ـ تهيه نقشه توپوگرافي 1:1000 به وسعت 100هكتار

   ـ تهيه نقشه زمين شناسي ـ معدني با مقياس 1:1000 

   ـ اكتشافات ژئوفيزيكي به روش RS و IP در كل منطقه

   ـ حفر 12 ترانشه اكتشافي به حجم 160 متر مكعب و برداشت 90 نمونه از آنها 

   ـ حفر 3 گمانه به عمق 270 متر

 باتوجه به ‌آناليز نمونه هاي اخذ شده از ترانشه ها(3 نمونه بالايppm 1 و 15 نمونه بالاي ppb 100 ) ضخامت زون كاني سازي رگه ها درحدود 1 متراست ، همچنين كاني سازي بصورت ممتد نبوده و رگه ها از امتداد زيادي برخوردار نيستند. اگرچه نمونه ها مربوط به مغزه هاي حفاري آناليز نشده اند، ولي چشم انداز منطقه اكتشافي زياد اميدواركننده نيست.

 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط