تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
اگر موجودی حساب شما از حداقل وجه تضمین اولیه (برابر با 70% وجه تضمین اولیه) کمتر شود، کارگزارتان به شما اخطار افزایش وجه خواهد داد و شما باید تا ساعت 11:30 روز بعد موجودی حساب تان را افزایش دهید.

در غیر این صورت موقعیت های معاملاتی شما که در ضرر می باشند توسط کارگزار بسته خواهند شد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط