تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
این امکان هم برای کاربران پیش بینی شده است و به سهولت در دسترس شما خواهد بود. برای این منظور مجددا یادآوری می شود که صرفا بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز شما در نگاه نخست قابل مشاهده است و بخش بسیار مهمی از اطلاعات زمانی نمایش داده می شوند که ماوس کاربر روی هر ردیف از شاخص ها قرار بگیرد فرضا ردیف قیمت مثقال که در راهنمای تصویری زیر ماوس روی آن قرار گرفته است. با انجام این کار، پنجره کوچکی ظاهر می شود که آن را "پنجره اطلاعات تکمیلی" می نامیم و حاوی اطلاعات بسیار کاربردی و مهمی می باشد مشتمل بر : نرخ های قبل شاخص + زمان ثبت نرخ های قبل + مقدار و درصد تغییر نرخ ها. بخشی که در یک مستطیل رنگی نمایش داده می شود بیانگر میزان تغییر و درصد تغییرات شاخص است. 

برای تشخیص جهت یا تمایل حرکت بازار نیز، از سه رنگ استاندارد سبز، قرمز و زرد استفاده شده است بدین معنا که اگر تغییر حاصل شده افزایشی باشد مقدار آن در مستطیلی سبز رنگ نمایش داده می شود اگر کاهشی باشد در مستطیل قرمز رنگ و در صورت عدم تغییر نیز در مستطیل زرد رنگ به نمایش در خواهند آمد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط