تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
متاسفانه آمار موجود حاکی از آن است که بیش از ۹۵ ٪ افرادی که در این بازار اقدام به معامله با ضریب اهرمی بالا (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،...) می نمایند متحمل ضررهای جبران ناپذیری میشوند. ما به شما پیشنهاد ضریب اهرمی ۱۰ را میدهیم.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط