تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
عموما از سه نوع نمودار در بازارهای بورس و کالا یا سایر بازارهای مرتبط جهت تحلیل استفاده می کنند که عبارتند از:

1. نمودار میله ای (Bar Chart)  

2. نمودارهای خطی – لاین چارت (Line Chart)

3. نمودارهای شمعی – کندل استیک چارت (CandleStick Chart)


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط